How To Use
  • To navigate between chunks, either use the Next and Previous buttons or simply click on the chunk you wish to edit. You can also use keyboard shortcut Alt+N for Next, Alt+B for Previous, and Alt+M for Mark & Next.
  • Changes are saved as soon as you navigate away from a chunk.
  • Chunks have three states: New, Seen, and Verified.
  • If a chunk is changed while in New state, it will be changed to Seen state.
  • Style markers (e.g. <S4> and </S4>) signify that the text inside has a different format or effect. The markers can be moved around as needed, but don't change the numbers in them.

Friedrich Nicolai
Friedrich Nicolai
Friedrich Nicolai

Friedrich Nicolai Christoph Friedrich Nicolai ( 18. marts 1733 i Berlin - 8. januar 1811 sammesteds ) var en tysk boghandler og forfatter .
Friedrich Nicolai Christoph Friedrich Nicolai (<S1> 18. mars </S1> <S2> 1733 </S2> i <S3> Berlin - </S3> <S4> 8. januar </S4> <S5> 1811 </S5> samme sted) var en <S6> tysk </S6> <S7> bokhandler </S7> og <S8> forfatter </S8>.
Friedrich Nicolai Christoph Friedrich Nicolai (<S1> 18. mars </S1> <S2> 1733 </S2> i <S3> Berlin - </S3> <S4> 8. januar </S4> <S5> 1811 </S5> samme sted) var en <S6> tysk </S6> <S7> bokhandler </S7> og <S8> forfatter </S8>.

Nicolai blev oplært til boghandlen i Frankfurt an der Oder , hvor han opholdt sig i årene 1749 - 52 , og trådte derpå ind i sin faders forretning i Berlin . Han var meget belæst , en modstander af Gottsched og Schweizer-digterne , medens han sluttede sig varmt til Lessing og Moses Mendelssohn , med hvem han udgav Bibliothek der schönen Wissenschaften ( 4 bind , 1757-58 ) og Briefe , die neuere Litteratur betreffend ( 24 bind , 1759-65 ) . Desuden grundlagde han det bekendte tidsskrift « Allgemeine deutsche Bibliothek , som havde mange betydelige medarbejdere og blev et talerør for oplysningstidens mænd imod mysticismen i religionen , imod den Kantske filosofi og imod Sturm- und Drangperiodens udskejelser .
Nicolai ble opplært til bokhandelen i <S1> Frankfurt an som Oder </S1>, hvor han oppholdt seg i årene <S2> 1749 - </S2> <S3> 52 </S3>, og tro deretter inn i sin fars forretning i Berlin. Han var svært belest, en motstander av <S1> Gottsched </S1> og Sveitserdikterne, mens han sluttet seg varmt til <S2> Lessing </S2> og <S3> Moses Mendelssohn </S3>, med hvem han utga <S5> Bibliothek det schönen Wissenschaften (</S5>4 bind, 1757-58) og <S5> Briefe, die lettere Litteraturen betreffend (</S5>24 bind, 1759-65). Dessuten grunnla han det bekjente <S1> tidsskriftet "</S1> <S2> Allgemeine deutsche Bibliothek </S2>, som hadde mange betydelige medarbeidere og ble et talerør for <S3> opplysningstidens </S3> menn imot <S4> mystisismen </S4> i <S5> religionen </S5>, imot den <S6> Kantske </S6> <S7> filosofi </S7> og imot <S8> Sturm- und Drangperiodens </S8> utskeielser.
Nicolai ble opplært til bokhandelen i <S1> Frankfurt an som Oder </S1>, hvor han oppholdt seg i årene <S2> 1749 - </S2> <S3> 52 </S3>, og tro deretter inn i sin fars forretning i Berlin. Han var svært belest, en motstander av <S1> Gottsched </S1> og Sveitserdikterne, mens han sluttet seg varmt til <S2> Lessing </S2> og <S3> Moses Mendelssohn </S3>, med hvem han utga <S5> Bibliothek det schönen Wissenschaften (</S5>4 bind, 1757-58) og <S5> Briefe, die lettere Litteraturen betreffend (</S5>24 bind, 1759-65). Dessuten grunnla han det bekjente <S1> tidsskriftet "</S1> <S2> Allgemeine deutsche Bibliothek </S2>, som hadde mange betydelige medarbeidere og ble et talerør for <S3> opplysningstidens </S3> menn imot <S4> mystisismen </S4> i <S5> religionen </S5>, imot den <S6> Kantske </S6> <S7> filosofi </S7> og imot <S8> Sturm- und Drangperiodens </S8> utskeielser.

Af Nicolais egne skrifter må nævnes hans udmærkede Topographisch-historische Beschreibung von Berlin und Potsdam ( 1759 ) og romanen Leben und Meinungen des Magisters Sebaldus Nothanker ( 3 bind , 1773-76 ) , et indlæg mod datidens ortodoksi , af interesse endnu i vore dage . I det satiriske skrift Freuden des jungen Werther ( 1775 ) og Beschreibung einer Reise durch Deutschland und die Schweiz ( 1781 ) vovede han at angribe Goethe , Herder , Lavater og andre af den ny tids mænd , som han nu forvandlede til heftige modstandere . I Die Zenien og i Faust fik han tak for sidst - Goethe indførte ham i sit verdensdigt som der Proktophantasmist eller Steissvisionär . Han fortsatte sin forfattervirksomhed ind i det nye århundrede .
Av Nicolais egne skrifter må nevnes hans utmerkede <S4> Topographischhistorische Beschreibung von Berlin und <S2> Potsdam (</S2> </S4>1759) og <S3> romanen </S3> <S4> Leven und Meinungen dess Magisters Sebaldus Nothanker (</S4>3 bind, 1773-76), et innlegg mot datidens <S5> ortodoksi </S5>, av interesse enda i dagene våre. I det <S1> satiriske </S1> skriften <S3> Freuden dess melkespannet Werther (</S3>1775) og <S3> Beschreibung Einer Reise durch Deutschland und die <S4> Sveits (</S4> </S3>1781) våget han å angripe <S5> Goethe </S5>, <S6> Herder </S6>, <S7> Lavater </S7> og andre av den nye tidens menn, som han nå forvandlet til heftige motstandere. I <S4> Die Zenien </S4> og i <S4> <S3> Faust </S3> </S4> fikk han takk for sist - Goethe innførte ham i verdensdiktet sitt som <S4> det Proktophantasmist </S4> eller <S5> Steissvisionär </S5>. Han fortsatte forfattervirksomheten sin inn i <S1> det nye århundret </S1>.
Av Nicolais egne skrifter må nevnes hans utmerkede <S4> Topographischhistorische Beschreibung von Berlin und <S2> Potsdam (</S2> </S4>1759) og <S3> romanen </S3> <S4> Leven und Meinungen dess Magisters Sebaldus Nothanker (</S4>3 bind, 1773-76), et innlegg mot datidens <S5> ortodoksi </S5>, av interesse enda i dagene våre. I det <S1> satiriske </S1> skriften <S3> Freuden dess melkespannet Werther (</S3>1775) og <S3> Beschreibung Einer Reise durch Deutschland und die <S4> Sveits (</S4> </S3>1781) våget han å angripe <S5> Goethe </S5>, <S6> Herder </S6>, <S7> Lavater </S7> og andre av den nye tidens menn, som han nå forvandlet til heftige motstandere. I <S4> Die Zenien </S4> og i <S4> <S3> Faust </S3> </S4> fikk han takk for sist - Goethe innførte ham i verdensdiktet sitt som <S4> det Proktophantasmist </S4> eller <S5> Steissvisionär </S5>. Han fortsatte forfattervirksomheten sin inn i <S1> det nye århundret </S1>.

Kategori : Forfattere fra Tyskland Kategori : Boghandlere Kategori : Personer fra Berlin
<S1> Kategori: </S1> <S1> Forfattere fra Tyskland </S1> <S2> Kategori: </S2> <S1> Bokhandlere </S1> <S2> Kategori: </S2> <S1> Personer fra Berlin </S1>
<S1> Kategori: </S1> <S1> Forfattere fra Tyskland </S1> <S2> Kategori: </S2> <S1> Bokhandlere </S1> <S2> Kategori: </S2> <S1> Personer fra Berlin </S1>

Post-Edit Actions