How To Use
  • To navigate between chunks, either use the Next and Previous buttons or simply click on the chunk you wish to edit. You can also use keyboard shortcut Alt+N for Next, Alt+B for Previous, and Alt+M for Mark & Next.
  • Changes are saved as soon as you navigate away from a chunk.
  • Chunks have three states: New, Seen, and Verified. If a chunk was found in translation memory, it will be inserted as Seen or Verified.
  • If a chunk is modified while in New state, it will be changed to Seen state.
  • Subscribers may click on source words to look up translations and add expressions to their personal dictionaries.
  • Style markers (e.g. <S4> and </S4>) signify that the text inside has a different format or effect. The markers can be moved around as needed, but don't change the numbers in them.



Dværgplanet



Pluto , Charon og de nyopdagede Nix og Hydra



Ceres .


Billede taget af NASA's Hubble Space Telescope



Sammenligning mellem Ceres til venstre og Månen til højre ( fotomontage )



Illustration af den relative størrelse , [ [ albedo ] ] og farve af de største Trans-Neptune objekter



En dværgplanet er en relativt ny klasse af objekter i Solsystemet , der blev indført af den Internationale Astronomiske Union ( IAU ) 24. august 2006 .


Betegnelsen er indført samtidig med , at man vedtog definitionen på , hvad en planet er .


Dværgplaneter er ikke , som navnet måske ellers antyder , en type af planeter , men en helt ny kategori .


Dværgplaneter er defineret som himmellegemer , der :



Kredser om Solen ( dvs. ingen måner eller exoplaneter )



Er tunge nok til at trække sig selv ( omtrent ) runde ( ligesom en planet )



Ikke har « renset » sin bane for materiale ( modsat en « rigtig » planet )



Alle objekter med bane omkring Solen , og som ikke enten er med i denne gruppe eller kategorien planeter , benævnes « små legemer i Solsystemet » ( Small Solar System Bodies ) .


Foreløbig består klassen af dværgplaneter af :



Navn



Kategori



Diameter



Masse



Ceres



950 km



9• 1020 kg



Pluto



2.390 km



1,250• 1022 kg



Eris



2.400 km



Makemake



1.600-2.000 km



Ukendt



Haumea



Cubewano



1.500 km



4,2• 1021 kg



<br/> Desuden er der en række kandidater , der skal undersøges nærmere af IAU :



Navn



Kategori



Diameter



Masse



<S1>Orcus</S1>



Plutino



840 km



( 6,2-7,0 )


• 1020 kg



<S1>Sedna</S1>



Spredt udstrakt objekt



1180-1800 km



( 1,7-6,1 )


• 1021 kg



<S1>Quaoar</S1>



Cubewano



989-1346 km



( 1,0-2,6 )


• 1021 kg



Charon ( Plutos måne )



Plutino



1207 km



1,5• 1021 kg



2002 TC302



Spredt skiveobjekt



1200 km



Ukendt



<S1>Varuna</S1>



Cubewano



939 km



5,9• 1020 kg



<S1>2002 UX<S2>25</S2></S1>



Cubewano



910 km



7,9• 1020 kg



2002 TX300



Cubewano



900 km



Ukendt



<S1>Ixion</S1>



Plutino



822 km



Ukendt



<S1>2002 AW<S2>197</S2></S1>



Cubewano



700 km



Ukendt



Dværgplanetsonder



- Dawn vil gå i kredsløb om Ceres i februar 2015 .



-


New Horizons vil flyve forbi Pluto 14. juli 2015 .



Kuriosum



På grund af de trojanske asteroider , der deler kredsløb med Jupiter , skulle Jupiter herefter klassificeres som en dværgplanet ( qua " 3 .


Ikke har « renset » sin bane for materiale » ) .


Imidlertid er de trojanske asteroider der ikke , fordi Jupiter ikke har været i stand til at fjerne dem - de er der fordi Jupiter har indfanget dem og fastholdt dem i Lagrangepunkterne L4 og L5 .



Eksterne links



Tycho Brahe Planetariet :


Ny planetdefinition vedtaget



Astronomibladet :


Det nye Solsystem



Se også



Planet



Småplanet ( asteroide )



<S1>Exo-planet</S1>



Måne ( himmellegeme )



Månen

 

Add Expression

ReadMe: Don't use this for context-based errors!

User Dictionaries are a powerful tool, but with that power comes...you know the rest.

In particular, you should not use a User Dictionary to correct errors in the translation. If the translation failed due to an incorrect analysis, such as mistaking a verb for a noun, you should instead tell us about it.

Ideal candidates to go into a User Dictionary are terms and expressions where you always, in all contexts, for all word classes want your own alternative translation to be picked.

Please enter expressions in dictionary lookup form (uninflected) where possible. Valid exceptions are where the expression is inherently plural, such as shorts or trousers.

Post-Edit Actions