How To Use
  • To navigate between chunks, either use the Next and Previous buttons or simply click on the chunk you wish to edit. You can also use keyboard shortcut Alt+N for Next, Alt+B for Previous, and Alt+M for Mark & Next.
  • Changes are saved as soon as you navigate away from a chunk.
  • Chunks have three states: New, Seen, and Verified.
  • If a chunk is changed while in New state, it will be changed to Seen state.
  • Style markers (e.g. <S4> and </S4>) signify that the text inside has a different format or effect. The markers can be moved around as needed, but don't change the numbers in them.

Kim Il-sung
Kim Il-sung
Kim Il-sung

Kim Il-Sung som ung i [ [ 1946 ] ] . Kim Il-Sung ( tv ) med den rumænske kommunistleder [ [ Nicolae Ceauşescu ] ] , [ [ 1971 ] ] .
<S1> Kim Il-Sung som ung i[[1946]]. </S1> <S2> Kim Il-Sung (tv-en) med den rumenske kommunistlederen[[</S2>Nicolae Ceauşescu <S2>]],[[1971]]. </S2>
<S1> Kim Il-Sung som ung i[[1946]]. </S1> <S2> Kim Il-Sung (tv-en) med den rumenske kommunistlederen[[</S2>Nicolae Ceauşescu <S2>]],[[1971]]. </S2>

Kim Il-Sung ( tv ) og [ [ Erich Honecker ] ] i [ [ DDR ] ] , 1984 . Kim Il-Sung ( Th ) skåler med østtyske ledere i DDR , 1956 . Kim Il-Sungs fødested er i dag et velbesøgt mindehus . Portræt af Kim Il-Sung . Gadeportræt i [ [ Pyongyang ] ] af Kim Il-Sung der ' taler til folket ' .
<S2> Kim Il-Sung (tv-en) og[[</S2>Erich Honecker <S2>]] i[[DDR]], 1984. </S2> <S1> Kim Il-Sung (Th) skåler med østtyske ledere i DDR, 1956. </S1> <S1> Kim Il-Sungs fødested er i dag et velbesøkt minnehus. </S1> <S2> Portrett av </S2> Kim Il-Sung <S2> . </S2> <S1> Gateportrett i[[Pyongyang]] av Kim Il-Sung som' snakker til folket'. </S1>
<S2> Kim Il-Sung (tv-en) og[[</S2>Erich Honecker <S2>]] i[[DDR]], 1984. </S2> <S1> Kim Il-Sung (Th) skåler med østtyske ledere i DDR, 1956. </S1> <S1> Kim Il-Sungs fødested er i dag et velbesøkt minnehus. </S1> <S2> Portrett av </S2> Kim Il-Sung <S2> . </S2> <S1> Gateportrett i[[Pyongyang]] av Kim Il-Sung som' snakker til folket'. </S1>

Kim Il-sung ( 15. april 1912 - 8. juli 1994 ) var Nordkoreas kommunistiske leder og landsfader fra da han grundlagde landet i 1948 til sin død , hvor han blev efterfulgt af sønnen Kim Jong-il . Kim Il-sung var premierminister fra 1948 til 1972 og præsident fra 1972 til sin død . Han var også generalsekretær for Koreas Arbejderparti , hvor han herskede enevældigt . Som leder af Nordkorea endte han med at skifte fra marxisme-leninisme til den selvopfundne juche - ideologi , og han skabte en personkult omkring sin egen person . Nordkorea omtaler ham officielt som « Den store Leder » , og han betegnes i landets forfatning som « Præsident til evig tid » . Hans fødsels- og dødsdag er helligdage i Nordkorea .
<S1> Kime Hast-Sung (</S1> <S2> 15. april </S2> <S3> 1912 - </S3> <S4> 8. juli </S4> <S5> 1994) </S5> var <S6> Nord-Koreas </S6> <S7> kommunistiske </S7> leder og landsfader fra da han grunnla landet i 1948 til sin død, hvor han ble etterfulgt av sønnen <S8> Kim Jong-il </S8>. Kime Hast-Sung var statsminister fra 1948 til 1972 og president fra 1972 til sin død. Han var også generalsekretær for Koreas Arbejderparti, hvor han hersket eneveldig. Som leder av Nord-Korea endte han med å skifte fra <S1> marxismeleninisme </S1> til den selvoppfunne <S2> <S3> juket - </S3> </S2> ideologi, og han skapte en <S1> personkult </S1> omkring sin egen person. Nord-Korea omtaler ham offisielt som "Den store Leder", og han betegnes i landets grunnlov som "Præsident til evig tid". Hans fødsels- og dødsdag er helligdager i Nord-Korea.
<S1> Kime Hast-Sung (</S1> <S2> 15. april </S2> <S3> 1912 - </S3> <S4> 8. juli </S4> <S5> 1994) </S5> var <S6> Nord-Koreas </S6> <S7> kommunistiske </S7> leder og landsfader fra da han grunnla landet i 1948 til sin død, hvor han ble etterfulgt av sønnen <S8> Kim Jong-il </S8>. Kime Hast-Sung var statsminister fra 1948 til 1972 og president fra 1972 til sin død. Han var også generalsekretær for Koreas Arbejderparti, hvor han hersket eneveldig. Som leder av Nord-Korea endte han med å skifte fra <S1> marxismeleninisme </S1> til den selvoppfunne <S2> <S3> juket - </S3> </S2> ideologi, og han skapte en <S1> personkult </S1> omkring sin egen person. Nord-Korea omtaler ham offisielt som "Den store Leder", og han betegnes i landets grunnlov som "Præsident til evig tid". Hans fødsels- og dødsdag er helligdager i Nord-Korea.

De tidlige år
<S1> De tidlige årene </S1>
<S1> De tidlige årene </S1>

Mange af oplysningerne om Kim Il-sungs tidlige år kommer fra ham selv og fra officielle nordkoreanske regeringsudgivelser , der ofte er i modstrid med uafhængige kilder . Dog er der en vis enighed om de grundlæggende kendsgerninger om hans tidlige år , bekræftet af vidner fra perioden . Kim var søn af Kim Hyong-jik og Kang Pan-sok , der navngav ham Kim Song-ju . Han havde to yngre brødre , Chol-chu og Yong-ju . Han blev født i Nam-ri i Kophyong-distriktet , Taedong amt i den sydlige Pyongan-provins , der på det tidspunkt var besat af japanerne . Familien stammede fra Chonju i den nordlige Cholla-provins , og ifølge den smule man ved , flyttede en forfader nordpå omkring tidspunktet for den koreansk-japanske krig 1592-98 .
Mange av opplysningene om Kim Il-sungs' tidlige år kommer fra ham selv og fra offisielle nordkoreanske regjeringsutgivelser som ofte er i motsetning til uavhengige kilder. Imidlertid er det en viss enighet om de grunnleggende kjensgjerningene om hans tidlige år, bekreftet av vitner fra perioden. Kime var sønn av Kim Hyong-jik og Kang Pan-sokk som navnga ham Kim Song-ju. Han hadde to yngre brødre, Chol-Chu og Yong-ju. Han ble født i Nam-ri i Kophyong-distriktet, Taedong amt i den sørlige Pyongan-provinsen som på det tidspunktet var besatt av <S1> japanerne </S1>. Familien stammet fra Chonju i den nordlige Cholla-provinsen, og ifølge den smulen man vet, flyttet en forfader nordpå omkring tidspunktet for den koreanskjapanske krigen 1592-98.
Mange av opplysningene om Kim Il-sungs' tidlige år kommer fra ham selv og fra offisielle nordkoreanske regjeringsutgivelser som ofte er i motsetning til uavhengige kilder. Imidlertid er det en viss enighet om de grunnleggende kjensgjerningene om hans tidlige år, bekreftet av vitner fra perioden. Kime var sønn av Kim Hyong-jik og Kang Pan-sokk som navnga ham Kim Song-ju. Han hadde to yngre brødre, Chol-Chu og Yong-ju. Han ble født i Nam-ri i Kophyong-distriktet, Taedong amt i den sørlige Pyongan-provinsen som på det tidspunktet var besatt av <S1> japanerne </S1>. Familien stammet fra Chonju i den nordlige Cholla-provinsen, og ifølge den smulen man vet, flyttet en forfader nordpå omkring tidspunktet for den koreanskjapanske krigen 1592-98.

Den nøjagtige historie om Kims familie ligger lidt hen i det uvisse . Familien var hverken specielt fattig eller velhavende . Kim voksede op i en protestantisk familie med stærke bånd til kirken , hans morfar var protestantisk præst , faderen havde gået i missionsskole , og begge forældre var angiveligt meget aktive i det religiøse miljø . Ifølge den officielle version var begge forældre aktive i modstanden mod japanerne , og i 1920 flygtede de til Manchuriet , hvor Kim lærte at tale flydende kinesisk . En mere objektiv synsvinkel er , at familien , som så mange andre koreanere , slog sig ned i Manchuriet på det tidspunkt for at undslippe hungersnød . Ikke desto mindre spillede Kims forældre en mindre rolle i visse aktivistgrupper , men om det var af missionerende eller nationalistiske grunde - eller begge - er uklart .
Den nøyaktige historien om Kimes familie ligger litt hen i det uvisse. Familien var verken spesielt fattig eller velhavende. Kime vokste opp i en <S1> protestantisk </S1> familie med sterke bånd til kirken, morfaren hans var protestantisk prest, faren hadde gått i misjonsskole, og begge foreldre var angivelig svært aktive i det religiøse miljøet. Ifølge den offisielle versjonen var begge foreldre aktive i motstanden mot japanerne, og i 1920 flyktet de til <S1> Mandsjuria </S1>, hvor Kime lærte å snakke flytende kinesisk. En mer objektiv synsvinkel er at familien, som så mange andre koreanere, slo ned seg i Mandsjuria på det tidspunktet for å slippe unna hungersnød. Ikke desto mindre spilte Kimes foreldre en mindre rolle i visse aktivistgrupper, men om det var av misjonerende eller nasjonalistiske grunner - eller begge - er uklart.
Den nøyaktige historien om Kimes familie ligger litt hen i det uvisse. Familien var verken spesielt fattig eller velhavende. Kime vokste opp i en <S1> protestantisk </S1> familie med sterke bånd til kirken, morfaren hans var protestantisk prest, faren hadde gått i misjonsskole, og begge foreldre var angivelig svært aktive i det religiøse miljøet. Ifølge den offisielle versjonen var begge foreldre aktive i motstanden mot japanerne, og i 1920 flyktet de til <S1> Mandsjuria </S1>, hvor Kime lærte å snakke flytende kinesisk. En mer objektiv synsvinkel er at familien, som så mange andre koreanere, slo ned seg i Mandsjuria på det tidspunktet for å slippe unna hungersnød. Ikke desto mindre spilte Kimes foreldre en mindre rolle i visse aktivistgrupper, men om det var av misjonerende eller nasjonalistiske grunner - eller begge - er uklart.

Kims far døde i 1926 , da Kim var 14 år gammel . Kim gik i skole i Jilin og afviste på det tidspunkt de ældre koreaneres feudale traditioner og blev interesseret i kommunismen . Hans formelle uddannelse sluttede , da han blev arresteret og fængslet for undergravende virksomhed . Kim var med sine 17 år det yngste medlem af en marxistisk undergrundsorganisation anført af Ho So , der tilhørte den kommunistiske ungdomsorganisation i det sydlige Manchuriet . Politiet afslørede gruppen tre uger efter den var blevet grundlagt i 1929 , og Kim sad i fængsel i adskillige måneder .
Kimes far døde i 1926, da Kime var 14 år gammelt. Kime gikk på skolen i Jilin og avviste på det tidspunktet de eldre koreanernes <S1> føydale </S1> tradisjonene og ble interessert i kommunismen. Hans formelle utdannelse sluttet, da han ble arrestert og fengslet for <S1> undergravende virksomhet </S1>. Kime var med sine 17 år det yngste medlemmet av en <S1> marxistisk </S1> undergrunnsorganisasjon ledet av Ho Purke som tilhørte den kommunistiske ungdomsorganisasjonen i det sørlige Mandsjuria. Politiet avslørte gruppen tre uker etter den var blitt grunnlagt i 1929, og Kime satt i fengsel i atskillige måneder.
Kimes far døde i 1926, da Kime var 14 år gammelt. Kime gikk på skolen i Jilin og avviste på det tidspunktet de eldre koreanernes <S1> føydale </S1> tradisjonene og ble interessert i kommunismen. Hans formelle utdannelse sluttet, da han ble arrestert og fengslet for <S1> undergravende virksomhet </S1>. Kime var med sine 17 år det yngste medlemmet av en <S1> marxistisk </S1> undergrunnsorganisasjon ledet av Ho Purke som tilhørte den kommunistiske ungdomsorganisasjonen i det sørlige Mandsjuria. Politiet avslørte gruppen tre uker etter den var blitt grunnlagt i 1929, og Kime satt i fengsel i atskillige måneder.

Kim kom med i forskellige anti-japanske guerillagrupper i det nordlige Kina , og i 1935 blev han medlem af en gruppe , der blev ledet af det kinesiske kommunistparti . Kim blev samme år udnævnt som politisk kommissær for en gruppe på omkring 160 soldater . Her mødte han den mand , der skulle blive hans mentor som kommunist , Wei Zhengmin , Kims overordnede , der også var formand for gruppens politiske komité . Wei rapporterede direkte til Kang Sheng , et højtstående partimedlem , der var nært knyttet til Mao Zedong .
Kime kom med i forskjellige antijapanske geriljagrupper i det nordlige <S1> Kina </S1>, og i 1935 ble han medlem av en gruppe som ble ledet av det kinesiske kommunistpartiet. Kime ble samme år utnevnt som politisk kommissær for en gruppe på omkring 160 soldater. Her møtte han den mann som skulle bli <S1> mentoren </S1> hans som kommunist, Wei Zhengmin, Kimes overordnede som også var formann for gruppens politiske komité. Wei rapporterte direkte til Kang Sheng, et høytstående partimedlem som var nær knyttet til <S1> Mao Zedong </S1>.
Kime kom med i forskjellige antijapanske geriljagrupper i det nordlige <S1> Kina </S1>, og i 1935 ble han medlem av en gruppe som ble ledet av det kinesiske kommunistpartiet. Kime ble samme år utnevnt som politisk kommissær for en gruppe på omkring 160 soldater. Her møtte han den mann som skulle bli <S1> mentoren </S1> hans som kommunist, Wei Zhengmin, Kimes overordnede som også var formann for gruppens politiske komité. Wei rapporterte direkte til Kang Sheng, et høytstående partimedlem som var nær knyttet til <S1> Mao Zedong </S1>.

Det var også i 1935 , at Kim tog navnet Kim Il-sung , der betyder « at blive som solen » . Ved krigens slutning var navnet blevet legendarisk i Korea , og visse historikere hævder , at det ikke var Kim Song-ju , der oprindeligt gjorde navnet berømt . Den sovjetiske propagandist Grigory Mekler , som hævder at have skolet Kim til at lede Nordkorea , siger , at Kim tog navnet , mens han var i Sovjetunionen i begyndelsen af 1940'erne , efter en tidligere anfører , der var død . På den anden side var der koreanere , der simpelthen ikke troede på , at en så ung person som Kim kunne have noget at gøre med legenden . Historikeren Andrei Lankov mener , at rygtet om , at Kim Il-sung skulle være blevet forbyttet med den « oprindelige » Kim , sandsynligvis ikke er sandt . Adskillige vidner kendte Kim både før og efter tiden i Sovjetunionen , inkl. Kims overordnede Zhou Baozhong , som afviste påstanden om en « anden » Kim i sine dagbøger .
Det var også i 1935 at Kime tok navnet Kime Hast-Sung som betyr "å bli som solen". Ved krigens slutt var navnet blitt legendarisk i Korea, og visse historikere hevder at det ikke var Kim Song-ju som opprinnelig gjorde navnet berømt. Den <S1> sovjetiske </S1> propagandisten Grigory Mekler, som hevder å ha skolert Kimer til å lede Nord-Korea, sier at Kime tok navnet, mens han var i Sovjetunionen i begynnelsen av 1940-tallet, etter en tidligere leder som var død. På den andre siden var det koreanere som simpelthen ikke trodde på at en så ung person som Kime kunne ha noe å gjøre med legenden. Historikeren Andrei Lankov mener at ryktet om at Kime Hast-Sung skulle være blitt forbyttet med den "opprinnelige" Kime, sannsynligvis ikke er sant. Atskillige vitner kjente Kime både før og etter tiden i Sovjetunionen, inkl. Kimes overordnede Zhou Baozhong, som avviste påstanden om en "annen" Kimer i dagbøkene sine.
Det var også i 1935 at Kime tok navnet Kime Hast-Sung som betyr "å bli som solen". Ved krigens slutt var navnet blitt legendarisk i Korea, og visse historikere hevder at det ikke var Kim Song-ju som opprinnelig gjorde navnet berømt. Den <S1> sovjetiske </S1> propagandisten Grigory Mekler, som hevder å ha skolert Kimer til å lede Nord-Korea, sier at Kime tok navnet, mens han var i Sovjetunionen i begynnelsen av 1940-tallet, etter en tidligere leder som var død. På den andre siden var det koreanere som simpelthen ikke trodde på at en så ung person som Kime kunne ha noe å gjøre med legenden. Historikeren Andrei Lankov mener at ryktet om at Kime Hast-Sung skulle være blitt forbyttet med den "opprinnelige" Kime, sannsynligvis ikke er sant. Atskillige vitner kjente Kime både før og etter tiden i Sovjetunionen, inkl. Kimes overordnede Zhou Baozhong, som avviste påstanden om en "annen" Kimer i dagbøkene sine.

Kim blev anfører for den 6. hærdivision i 1937 i en alder af 24 , og han anførte et par hundrede soldater i hvad der senere blev kendt som « Kim Il-sungs division » . Han anførte et angreb på Pochonbo 4. juni . Selvom Kims division kun erobrede en lille japansk besat by på den anden side af den koreanske grænse i et par timer , blev det ikke desto mindre opfattet som en militær sejr , da guerillaenhederne havde haft svært ved overhovedet at erobre noget som helst af fjendens territorium . Erobringen gjorde Kim berømt til en vis grad blandt de kinesiske guerillaer , og de nordkoreanske biografier fremhævede senere dette som en stor sejr for Korea . Kim blev udnævnt som en af anførerne for den 1. Armé , men i slutningen af 1940 var han den eneste anfører i den 1. Armé , der stadig var i live . Det lykkedes Kim og hvad der var tilbage af hæren at flygte over Amur-floden til Sovjetunionen . Kim blev sendt til en lejr i nærheden af Khabarovsk , hvor de koreanske kommunistiske styrker blev genoptrænet , Kim blev kaptajn i den sovjetiske Røde Hær , hvor han var indtil slutningen af 2. verdenskrig .
Kime ble leder for den 6. hærdivisjonen i 1937 i en alder av 24, og han ledet et par hundre soldater i hva som senere ble kjent som "Kim Il-sungs division". Han ledet et angrep på Pochonbo 4. juni. Selv om Kimes divisjon bare erobret et lite japansk besatt by på den andre siden av den koreanske grensen i et par timer, ble det ikke desto mindre oppfattet som en militær seier, da geriljaenhetene hadde hatt problemer med overhodet å erobre noe som helst av fiendens territorium. Erobringen gjorde Kime berømt til en viss grad blant de kinesiske geriljaene, og de nordkoreanske biografiene framhevet senere dette som en stor seieren for Korea. Kime ble utnevnt som en av lederne for den 1. Arméen, men i slutten av 1940 var han den eneste lederen i den 1. Arméen som fremdeles var i live. Klarte Kime og hva som var tilbake av hæren å flykte over Amur-elven til Sovjetunionen. Kime ble sendt til en leir i nærheten av Khabarovsk, hvor de koreanske kommunistiske styrkene ble gjenopptrene, Kime ble kaptein i den sovjetiske <S1> Røde Hær </S1>, hvor han var inntil slutten av <S2> 2. verdenskrig </S2>.
Kime ble leder for den 6. hærdivisjonen i 1937 i en alder av 24, og han ledet et par hundre soldater i hva som senere ble kjent som "Kim Il-sungs division". Han ledet et angrep på Pochonbo 4. juni. Selv om Kimes divisjon bare erobret et lite japansk besatt by på den andre siden av den koreanske grensen i et par timer, ble det ikke desto mindre oppfattet som en militær seier, da geriljaenhetene hadde hatt problemer med overhodet å erobre noe som helst av fiendens territorium. Erobringen gjorde Kime berømt til en viss grad blant de kinesiske geriljaene, og de nordkoreanske biografiene framhevet senere dette som en stor seieren for Korea. Kime ble utnevnt som en av lederne for den 1. Arméen, men i slutten av 1940 var han den eneste lederen i den 1. Arméen som fremdeles var i live. Klarte Kime og hva som var tilbake av hæren å flykte over Amur-elven til Sovjetunionen. Kime ble sendt til en leir i nærheten av Khabarovsk, hvor de koreanske kommunistiske styrkene ble gjenopptrene, Kime ble kaptein i den sovjetiske <S1> Røde Hær </S1>, hvor han var inntil slutten av <S2> 2. verdenskrig </S2>.

Koreas Kommunistiske Parti var blevet grundlagt i 1925 og var snart blevet opløst igen pga. interne stridigheder . I 1931 sluttede Kim sig til Kinas Kommunistiske Parti . Da han vendte tilbage til Korea i september 1945 sammen med sovjetiske styrker , blev han af russerne indsat som leder af den provisoriske folkekomité . Han var på det tidspunkt ikke leder af kommunistpartiet , der havde sit hovedkvarter i Seoul i den amerikansk besatte sydlige del af Korea . I de første år som leder skyldtes hans magtposition primært opbakningen fra den koreanske befolkning , der støttede hans kamp mod de japanske besættelsesstyrker .
Koreas Kommunistisk Parti var blitt grunnlagt i 1925 og var snart blitt oppløst igjen pga. interne stridigheter. I 1931 sluttet Kim seg til Kinas Kommunistiske Parti. Da han vendte tilbake til Korea i september 1945 sammen med sovjetiske styrker, ble han av russerne innsatt som leder av den provisoriske folkekomitéen. Han var på det tidspunktet ikke leder av kommunistpartiet som hadde hovedkvarteret sitt i <S1> Seoul </S1> i det amerikansk okkuperte sørlige del av Korea. I de første årene som leder skyldtes maktposisjonen hans primært støtten fra den koreanske befolkningen som støttet kampen hans mot de japanske okkupasjonsstyrkene.
Koreas Kommunistisk Parti var blitt grunnlagt i 1925 og var snart blitt oppløst igjen pga. interne stridigheter. I 1931 sluttet Kim seg til Kinas Kommunistiske Parti. Da han vendte tilbake til Korea i september 1945 sammen med sovjetiske styrker, ble han av russerne innsatt som leder av den provisoriske folkekomitéen. Han var på det tidspunktet ikke leder av kommunistpartiet som hadde hovedkvarteret sitt i <S1> Seoul </S1> i det amerikansk okkuperte sørlige del av Korea. I de første årene som leder skyldtes maktposisjonen hans primært støtten fra den koreanske befolkningen som støttet kampen hans mot de japanske okkupasjonsstyrkene.

En af Kims største bedrifter var oprettelsen af en professionel hær , Nordkoreas Folkehær , der blev dannet på basis af en kadre guerillaer og tidligere soldater , der havde fået kamperfaring i krigen mod de japanske og senere også kinesiske nationalistiske tropper . Med hjælp fra sovjetiske rådgivere og udstyr opbyggede Kim en stor hær , der var uddannet i infiltrationstaktik og guerillakrig . Før Koreakrigens udbrud havde Josef Stalin udstyret den Koreanske Folkehær med moderne tunge tanks , lastbiler , artilleri og mindre skydevåben ( på det tidspunkt havde den sydkoreanske hær intet , der kunne sammenlignes hverken i troppeantal eller udstyr ) . Kim oprettede også et luftvåben , der i begyndelsen benyttede sig af gamle sovjetiske propeldrevne jagerfly og jagerbombere . Senere blev nordkoreanske piloter sendt til Sovjetunionen og Kina for at træne i MiG-15-jetfly på hemmelige luftbaser .
En av Kimes største bedrifter var opprettelsen av en profesjonell hær, Nordkoreas Folkehær som ble dannet på basis av en <S1> kader </S1> geriljaer og tidligere soldater som hadde fått kamperfaring i krigen mot de japanskene og senere også kinesiske nasjonalistiske tropper. Med hjelp fra sovjetiske rådgivere og utstyr bygget opp Kime en stor hær som var utdannet i infiltrasjonstaktikk og geriljakrig. Før <S1> Koreakrigens </S1> utbrudd hadde <S2> Josef Stalin </S2> utstyrt den Koreanske Folkehær med moderne tunge <S3> tanks </S3>, lastebiler, <S4> artilleri </S4> og mindre skytevåpen (på det tidspunktet hadde den sørkoreanske hæren ingenting som kunne sammenlignes verken i troppeantall eller utstyr). Kime opprettet også et luftvåpen som i begynnelsen benyttet seg av gamle sovjetiske propelldrevne <S1> jagerfly </S1> og <S2> jagerbombere </S2>. Senere ble nordkoreanske piloter sendt til Sovjetunionen og Kina for å trene i <S1> MiG-15-jetfly </S1> på hemmelige luftbaser.
En av Kimes største bedrifter var opprettelsen av en profesjonell hær, Nordkoreas Folkehær som ble dannet på basis av en <S1> kader </S1> geriljaer og tidligere soldater som hadde fått kamperfaring i krigen mot de japanskene og senere også kinesiske nasjonalistiske tropper. Med hjelp fra sovjetiske rådgivere og utstyr bygget opp Kime en stor hær som var utdannet i infiltrasjonstaktikk og geriljakrig. Før <S1> Koreakrigens </S1> utbrudd hadde <S2> Josef Stalin </S2> utstyrt den Koreanske Folkehær med moderne tunge <S3> tanks </S3>, lastebiler, <S4> artilleri </S4> og mindre skytevåpen (på det tidspunktet hadde den sørkoreanske hæren ingenting som kunne sammenlignes verken i troppeantall eller utstyr). Kime opprettet også et luftvåpen som i begynnelsen benyttet seg av gamle sovjetiske propelldrevne <S1> jagerfly </S1> og <S2> jagerbombere </S2>. Senere ble nordkoreanske piloter sendt til Sovjetunionen og Kina for å trene i <S1> MiG-15-jetfly </S1> på hemmelige luftbaser.

Koreakrigen
<S1> Koreakrigen </S1>
<S1> Koreakrigen </S1>

I 1948 var det åbenlyst , at den politiske og ideologiske polarisering mellem de to nye koreanske regeringer gjorde en fredelig genforening umulig . Efter at det amerikansk besatte Syd formelt erklærede sig selvstændigt som den Koreanske Republik , valgte befolkningen i det nordlige Korea Kim Il-sung som premierminister for Den Demokratiske Folkerepublik Korea og dannede derved et nyt land , der siden er blevet almindeligt kendt som « Nordkorea » . Kommunistpartiet sluttede sig sammen med Det Nye Folkeparti og dannede Nordkoreas Arbejderparti ( hvor Kim var næstformand ) . I 1949 sluttede Nordkoreas Arbejderparti sig sammen med sin modpart i syd og blev til Koreas Arbejderparti .
I 1948 var det åpenlyst at den politiske og ideologiske polariseringen mellom de to nye koreanske regjeringene gjorde en fredelig gjenforening umulig. Etter at det amerikansk okkuperte Sør formelt erklærte seg selvstendig som den Koreanske Republikk, valgte befolkningen i det nordlige Korea Kime Hast-Sung som statsminister for Den Demokratiske Folkerepublik Korea og dannet dermed et nytt land som siden er blitt alminnelig kjent som "Nord-Korea". Kommunistpartiet sluttet sammen seg med Det Nye Folkeparti og dannet Nordkoreas Arbejderparti (hvor Kime var nestleder). I 1949 sluttet Nordkoreas Arbejderparti sammen seg med motparten sin i sør og ble til Koreas Arbejderparti.
I 1948 var det åpenlyst at den politiske og ideologiske polariseringen mellom de to nye koreanske regjeringene gjorde en fredelig gjenforening umulig. Etter at det amerikansk okkuperte Sør formelt erklærte seg selvstendig som den Koreanske Republikk, valgte befolkningen i det nordlige Korea Kime Hast-Sung som statsminister for Den Demokratiske Folkerepublik Korea og dannet dermed et nytt land som siden er blitt alminnelig kjent som "Nord-Korea". Kommunistpartiet sluttet sammen seg med Det Nye Folkeparti og dannet Nordkoreas Arbejderparti (hvor Kime var nestleder). I 1949 sluttet Nordkoreas Arbejderparti sammen seg med motparten sin i sør og ble til Koreas Arbejderparti.

Det amerikansk besatte Sydkorea tog magten fra de lokalt styrede « folkekomiteer » og genindsatte mange af de tidligere jordejere og politifolk , der havde gjort tjeneste , mens Korea var besat af det japanske kolonistyre . Dette mødte stor modstand og åbent oprør i dele af Korea , f.eks. de sydlige øer . Efter adskillige sammenstød langs grænsen var borgerkrig tilsyneladende uundgåelig . Nordkoreanske tropper krydsede grænsen 25. juni 1950 med det formål at genforene landet under kommunistisk styre . Der er arkivmateriale , der tyder på , at Nordkoreas forsøg på genforening i vid udstrækning blev støttet af befolkningen i syd . Materialet tyder også på , at beslutningen om invasion var Kims egen og ikke Sovjetunionens . Sovjetiske efterretninger tyder på , at man via spionage i USA og Storbritannien havde fået meldinger om visse begrænsninger i USAs lager af atomvåben og om nedskæringer i forsvaret , hvilket fik Stalin til at konkludere , at den amerikanske regering under ledelse af Harry S. Truman ikke ville intervenere i Korea .
Det amerikansk okkuperte Sør-Korea tok makten fra de lokalt styrede "folkekomiteene" og gjeninnsatte mange av de tidligere jordeierne og politifolk som hadde gjort tjeneste, mens Korea var besatt av det japanske kolonistyret. Dette møtte stor motstand og åpent opprør i deler av Korea, f.eks. de sørlige øyene. Etter atskillige sammenstøt langs grensen var borgerkrig tilsynelatende uunngåelig. Nordkoreanske tropper krysset grensen 25. juni 1950 for å gjenforene landet under kommunistisk styre. Det er arkivmateriale som tyder på at Nord-Koreas forsøk på gjenforening i vid utstrekning ble støttet av befolkningen i sør. Materialet tyder også på at beslutningen om invasjon var Kimes egen og ikke Sovjetunionens. Sovjetiske etterretninger tyder på at man via spionasje i USA og <S1> Storbritannia </S1> hadde fått meldinger om visse begrensninger i USAs lager av atomvåpen og om nedskjæringer i forsvaret, noe som fikk Stalin til å konkludere at den amerikanske regjeringen under ledelse av <S2> Harry S. Truman </S2> ikke ville intervenere i Korea.
Det amerikansk okkuperte Sør-Korea tok makten fra de lokalt styrede "folkekomiteene" og gjeninnsatte mange av de tidligere jordeierne og politifolk som hadde gjort tjeneste, mens Korea var besatt av det japanske kolonistyret. Dette møtte stor motstand og åpent opprør i deler av Korea, f.eks. de sørlige øyene. Etter atskillige sammenstøt langs grensen var borgerkrig tilsynelatende uunngåelig. Nordkoreanske tropper krysset grensen 25. juni 1950 for å gjenforene landet under kommunistisk styre. Det er arkivmateriale som tyder på at Nord-Koreas forsøk på gjenforening i vid utstrekning ble støttet av befolkningen i sør. Materialet tyder også på at beslutningen om invasjon var Kimes egen og ikke Sovjetunionens. Sovjetiske etterretninger tyder på at man via spionasje i USA og <S1> Storbritannia </S1> hadde fått meldinger om visse begrensninger i USAs lager av atomvåpen og om nedskjæringer i forsvaret, noe som fikk Stalin til å konkludere at den amerikanske regjeringen under ledelse av <S2> Harry S. Truman </S2> ikke ville intervenere i Korea.

Folkerepublikken Kina accepterede kun modvilligt ideen om den koreanske genforening , fordi Kim havde hævdet , at Stalin gik ind for invasionen . Kina bidrog ikke direkte med militær støtte , før De Forenede Nationers tropper , det primært bestod af amerikanske tropper , næsten var nået frem til Yalu-floden i slutningen af 1950 . Nordkoreanske styrker erobrede Seoul og besatte det meste af syden men blev snart drevet tilbage af den amerikansk ledede invasion . I oktober 1950 havde amerikanske tropper generobret Seoul og senere erobret Pyongyang , hvilket tvang Kim og hans regering til at flygte til Kina .
<S1> Folkerepublikken Kina </S1> aksepterte bare motvillig idé om den koreanske gjenforeningen, fordi Kime hadde hevdet at Stalin gikk inn for invasjonen. Kina bidro ikke direkte med militær støtte, før De <S1> Forente nasjoners </S1> tropper, det primært besto av amerikanske tropper, nesten var nådd fram til Yalu-elven i slutten av 1950. Nordkoreanske styrker erobret Seoul og okkuperte det meste av syden men ble snart drevet tilbake av den amerikansk ledet invasjonen. I oktober 1950 hadde amerikanske tropper gjenerobret Seoul og senere erobret Pyongyang, noe som tvang Kime og regjeringen hans til å flykte til Kina.
<S1> Folkerepublikken Kina </S1> aksepterte bare motvillig idé om den koreanske gjenforeningen, fordi Kime hadde hevdet at Stalin gikk inn for invasjonen. Kina bidro ikke direkte med militær støtte, før De <S1> Forente nasjoners </S1> tropper, det primært besto av amerikanske tropper, nesten var nådd fram til Yalu-elven i slutten av 1950. Nordkoreanske styrker erobret Seoul og okkuperte det meste av syden men ble snart drevet tilbake av den amerikansk ledet invasjonen. I oktober 1950 hadde amerikanske tropper gjenerobret Seoul og senere erobret Pyongyang, noe som tvang Kime og regjeringen hans til å flykte til Kina.

Efter diverse advarsler om at man ville intervenere , hvis FN-styrkerne ikke stoppede deres fremmarch , krydsede kinesiske tropper i tusindtal Yalu-floden 2. oktober 1950 og gik ind i krigen på Nordkoreas side . FN-tropperne blev tvunget tilbage , og kinesiske tropper generobrede Pyongyang i december og Seoul i januar 1951 . I marts 1951 indledte FN og de amerikanske styrker en ny offensiv og generobrede Seoul . Efter en række offensiver og modoffensiver fra begge sider , efterfulgt af en opslidende periode med stort set stillestående skyttegravskrig , stabiliserede fronten sig langs det , der med tiden blev den permanente « våbenhvilelinje » i juli 1953 . Nordkorea var lagt i ruiner af amerikanske bombardementer . Op mod 3,5 millioner koreanere døde under Koreakrigen , og en lang række nordkoreanske krigsforbrydelser er blevet dokumenteret , inkl. brugen af biologiske våben så som forsøg på at sprede kolera og udbredte massakrer på civile .
Etter diverse advarsler om at man ville intervenere, hvis FN-styrkene ikke stoppet fremmarsjen deres, krysset kinesiske tropper i tusentall Yalu-elven 2. oktober 1950 og gikk inn i krigen på Nord-Koreas side. FN-tropperene ble tvunget tilbake, og kinesiske tropper gjenerobret Pyongyang i desember og Seoul i januar 1951. I mars 1951 innledet FN og de amerikanske styrkene en ny offensiv og gjenerobret Seoul. Etter en rekke offensiver og motoffensiver fra begge sider, etterfulgt av en slitsom periode med stort sett stillestående skyttergravskrig, stabiliserte fronten seg langs det som med tiden ble den permanente "våpenhvilelinjen" i juli 1953. Nord-Korea var lagt i ruiner av amerikanske bombardement. Opp mot 3,5 millioner koreanere døde under Koreakrigen, og en lang rekke nordkoreanske krigsforbrytelser er blitt dokumentert, inkl. bruken av biologiske våpen sånn som forsøk på å spre <S1> kolera </S1> og utbredte massakrer på sivil.
Etter diverse advarsler om at man ville intervenere, hvis FN-styrkene ikke stoppet fremmarsjen deres, krysset kinesiske tropper i tusentall Yalu-elven 2. oktober 1950 og gikk inn i krigen på Nord-Koreas side. FN-tropperene ble tvunget tilbake, og kinesiske tropper gjenerobret Pyongyang i desember og Seoul i januar 1951. I mars 1951 innledet FN og de amerikanske styrkene en ny offensiv og gjenerobret Seoul. Etter en rekke offensiver og motoffensiver fra begge sider, etterfulgt av en slitsom periode med stort sett stillestående skyttergravskrig, stabiliserte fronten seg langs det som med tiden ble den permanente "våpenhvilelinjen" i juli 1953. Nord-Korea var lagt i ruiner av amerikanske bombardement. Opp mot 3,5 millioner koreanere døde under Koreakrigen, og en lang rekke nordkoreanske krigsforbrytelser er blitt dokumentert, inkl. bruken av biologiske våpen sånn som forsøk på å spre <S1> kolera </S1> og utbredte massakrer på sivil.

Leder af Nordkorea
<S1> Leder av Nord-Korea </S1>
<S1> Leder av Nord-Korea </S1>

Som leder af Nordkorea begyndte Kim genopbygningen af et land , der var lagt i ruiner af krigen . Han igangsatte en femårsplan for at etablere en planøkonomi , hvor al industri var ejet af staten og al landbrug kollektiviseret . Landet byggede på egalitære principper med henblik på at fjerne klasseforskelle , og økonomien var baseret på arbejdernes og bøndernes behov . Økonomien koncentrerede sig om tung industri og våbenproduktion . Både Syd- og Nordkorea bibeholdt store væbnede styrker for at forsvare våbenhvilelinjen fra 1953 , selvom ingen udenlandske tropper var permanent stationeret i Nordkorea .
Som leder av Nord-Korea begynte Kime gjenoppbygging av et land som var lagt i ruiner av krigen. Han satte igang en femårsplan for å etablere en planøkonomi, hvor all industri var eid av staten og alt landbruk kollektivisert. Landet bygget på <S1> egalitære </S1> prinsipper med henblikk på å fjerne klasseforskjeller, og økonomien var basert på arbeidernes og bøndenes behov. Økonomien konsentrerte seg om tung industri og våpenproduksjon. Både syd- og Nord-Korea opprettholdt store væpnede styrker for å forsvare våpenhvilelinjen fra 1953, selv om ingen utenlandske tropper var permanent stasjonert i Nord-Korea.
Som leder av Nord-Korea begynte Kime gjenoppbygging av et land som var lagt i ruiner av krigen. Han satte igang en femårsplan for å etablere en planøkonomi, hvor all industri var eid av staten og alt landbruk kollektivisert. Landet bygget på <S1> egalitære </S1> prinsipper med henblikk på å fjerne klasseforskjeller, og økonomien var basert på arbeidernes og bøndenes behov. Økonomien konsentrerte seg om tung industri og våpenproduksjon. Både syd- og Nord-Korea opprettholdt store væpnede styrker for å forsvare våpenhvilelinjen fra 1953, selv om ingen utenlandske tropper var permanent stasjonert i Nord-Korea.

I 1950'erne blev Kim opfattet som en ortodoks kommunistisk leder . Han afviste Sovjetunionens afstalinisering og begyndte at lægge afstand til sin tidligere støtte , bl.a. ved at fjerne enhver omtale af sin karriere i den Røde Armé fra den officielle historie . Mange opfattede Kim som en indflydelsesrig anti-revisionistisk leder inden for den kommunistiske bevægelse . I 1956 dukkede der folk op i partiet , som var imod Kim , som var blevet opmuntret af afstaliniseringen i Sovjetunionen , og som begyndte at kritisere Kim og kræve reformer . Efter en tids vaklen indledte Kim en udrensning , henrettede nogle for forræderi og tvang resten i eksil . Da Kina og Sovjetunionen ragede uklar med hinanden i 1960'erne , var Kim i begyndelsen på Kinas side , selvom han aldrig afbrød sit forhold til russerne . Da kulturrevolutionen brød ud i Kina efter 1966 , svingede Kim tilbage til Sovjetunionens side . Samtidig skabte han en omfattende personkult , og alle nordkoreanere begyndte at omtale ham som « Den Store Leder » . Kim udviklede juche-politikken og -ideologien for at Nordkorea ikke skulle blive en sovjetisk satellitstat .
På 1950-tallet ble Kime oppfattet som en ortodoks kommunistisk leder. Han avviste Sovjetunionens avstalinisering og begynte å legge avstand til sin tidligere støtte, blant annet ved å fjerne enhver omtale av karrieren sin i den Røde Armé fra den offisielle historien. Mange oppfattet Kime som en innflytelsesrik antirevisjonistisk leder innen den kommunistiske bevegelsen. I 1956 dukket det folk opp i partiet, som var imot Kime, som var blitt oppmuntret av avstaliniseringen i Sovjetunionen, og som begynte å kritisere Kime og kreve reformer. Etter en tids vakling innledet Kime en utrenskning, henrettet noen for forræderi og tvang resten i eksil. Da Kina og Sovjetunionen raket uklar med hverandre på 1960-tallet, var Kime i begynnelsen på Kinas side, selv om han aldri brøt av forholdet sitt til russerne. Da <S1> kulturrevolusjonen </S1> brøt ut i Kina etter 1966, svingte Kime tilbake til Sovjetunionens side. Samtidig skapte han en omfattende personkult, og alle nordkoreanere begynte å omtale ham som "Den Store Leder". Kime utviklet <S1> juchepolitikken </S1> og ideologien for at Nord-Korea ikke skulle bli en sovjetisk <S2> satellittstat </S2>.
På 1950-tallet ble Kime oppfattet som en ortodoks kommunistisk leder. Han avviste Sovjetunionens avstalinisering og begynte å legge avstand til sin tidligere støtte, blant annet ved å fjerne enhver omtale av karrieren sin i den Røde Armé fra den offisielle historien. Mange oppfattet Kime som en innflytelsesrik antirevisjonistisk leder innen den kommunistiske bevegelsen. I 1956 dukket det folk opp i partiet, som var imot Kime, som var blitt oppmuntret av avstaliniseringen i Sovjetunionen, og som begynte å kritisere Kime og kreve reformer. Etter en tids vakling innledet Kime en utrenskning, henrettet noen for forræderi og tvang resten i eksil. Da Kina og Sovjetunionen raket uklar med hverandre på 1960-tallet, var Kime i begynnelsen på Kinas side, selv om han aldri brøt av forholdet sitt til russerne. Da <S1> kulturrevolusjonen </S1> brøt ut i Kina etter 1966, svingte Kime tilbake til Sovjetunionens side. Samtidig skapte han en omfattende personkult, og alle nordkoreanere begynte å omtale ham som "Den Store Leder". Kime utviklet <S1> juchepolitikken </S1> og ideologien for at Nord-Korea ikke skulle bli en sovjetisk <S2> satellittstat </S2>.

I midten af 1960'erne blev Kim imponeret over Ho Chi Minhs bestræbelser på at genforene Vietnam gennem guerillakrig , og Kim mente at noget tilsvarende måske var muligt i Korea . Omfanget af infiltrering og undergravende virksomhed mod de amerikanske styrker stationeret i Sydkorea og Sydkoreanske regering tog til . Det kulminerede i et forsøg på at storme den sydkoreanske præsidentbolig og myrde præsident Park Chung-hee . Nordkoreanske tropper indtog således en mere aggressiv holdning overfor de amerikanske tropper i og umiddelbart uden for Sydkorea og inddrog den amerikanske hær i ildkampe langs den demilitariserede zone . Tilfangetagelsen af besætningen om bord på spionskibet USS Pueblo i 1968 var en del af denne kampagne .
I midten av 1960-tallet ble Kime imponert over <S1> Ho Chi Minhs </S1> bestrebelser på å gjenforene <S2> Vietnam </S2> gjennom geriljakrig, og Kime mente at noe tilsvarende kanskje var mulig i Korea. Omfanget av infiltrering og undergravende virksomhet mot de amerikanske styrkene stasjonert i Sør-Korea og Sørkoreanske regjering dro til. Det kulminerte i et forsøk på å storme den sørkoreanske presidentboligen og myrde president Park Chung-Hee. Nordkoreanske tropper inntok dermed en mer aggressiv holdning overfor de amerikanske troppene i og umiddelbart utenfor Sør-Korea og inndro den amerikanske hæren i ildkamper langs den demilitarisert sonen. Tilfangetakingen av besetningen om bord på spionskibet USS Pueblo i 1968 var en del av denne kampanjen.
I midten av 1960-tallet ble Kime imponert over <S1> Ho Chi Minhs </S1> bestrebelser på å gjenforene <S2> Vietnam </S2> gjennom geriljakrig, og Kime mente at noe tilsvarende kanskje var mulig i Korea. Omfanget av infiltrering og undergravende virksomhet mot de amerikanske styrkene stasjonert i Sør-Korea og Sørkoreanske regjering dro til. Det kulminerte i et forsøk på å storme den sørkoreanske presidentboligen og myrde president Park Chung-Hee. Nordkoreanske tropper inntok dermed en mer aggressiv holdning overfor de amerikanske troppene i og umiddelbart utenfor Sør-Korea og inndro den amerikanske hæren i ildkamper langs den demilitarisert sonen. Tilfangetakingen av besetningen om bord på spionskibet USS Pueblo i 1968 var en del av denne kampanjen.

En ny forfatning blev indført i december 1972 , som gjorde Kim til præsident i Nordkorea . Han havde på det tidspunkt besluttet , at hans søn Kim Jong-il skulle efterfølge ham , og han overdrog i stigende grad ledelsen af regeringen til sønnen . Kim-familien blev støttet af hæren pga. Kim Il-sungs rolle under revolutionen og han blev støttet af forsvarsminister O Chin-u . På den sjette partikongres i oktober 1980 udnævnte Kim offentligt sin søn til sin efterfølger .
En ny grunnlov ble innført i desember 1972, som gjorde Kimer til president i Nord-Korea. Han hadde på det tidspunktet bestemt at hans sønn <S1> Kim Jong-il </S1> skulle følge etter ham, og han overdro i stigende grad ledelsen av regjeringen til sønnen. Kim-familien ble støttet av hæren pga. Kim Il-sungs' rolle under revolusjonen og han ble støttet av forsvarsminister O Chinu. På den sjette partikongressen i oktober 1980 utnevnte Kime offentlig sin sønn til etterfølgeren sin.
En ny grunnlov ble innført i desember 1972, som gjorde Kimer til president i Nord-Korea. Han hadde på det tidspunktet bestemt at hans sønn <S1> Kim Jong-il </S1> skulle følge etter ham, og han overdro i stigende grad ledelsen av regjeringen til sønnen. Kim-familien ble støttet av hæren pga. Kim Il-sungs' rolle under revolusjonen og han ble støttet av forsvarsminister O Chinu. På den sjette partikongressen i oktober 1980 utnevnte Kime offentlig sin sønn til etterfølgeren sin.

De senere år
<S1> De senere årene </S1>
<S1> De senere årene </S1>

Efter mange års økonomisk fremgang udvikling begyndte Nordkorea at få problemer . Deng Xiaopings økonomiske reformer i Kina fra 1979 og frem gjorde , at handelen med det socialistiske Nordkorea mistede noget af sin betydning for Kina . Kommunismens sammenbrud i Østeuropa og Sovjetunionen i årene 1989-91 gjorde Nordkorea stort set isoleret . Dette sammen med de amerikanske økonomiske sanktioner mod landet førte til stigende økonomiske problemer . I mange år havde Nordkorea oplevet en hurtigere industrialisering , haft en lavere spædbørnsdødelighed og længere levetid end Sydkorea . Men i 1990'erne oplevede Nordkorea pga. manglende handelspartnere efter Sovjetunionens fald , amerikanske sanktioner og altødelæggende oversvømmelser flere år med nød .
Etter mange års økonomisk framgang utvikling begynte Nord-Korea å få problemer. <S1> Deng Xiaopings </S1> økonomiske reformer i Kina fra 1979 og fram gjorde at handelen med det sosialistiske Nord-Korea mistet noe av betydningen sin for Kina. Kommunismens sammenbrudd i Øst-Europa og Sovjetunionen i årene 1989-91 gjorde Nord-Korea stort sett isolert. Dette sammen med de amerikanske økonomiske sanksjonene mot landet førte til stigende økonomiske problemer. I mange år hadde Nord-Korea opplevd en raskere industrialisering, hatt en lavere spedbarnsdødelighet og lengre levetid enn Sør-Korea. Men på 1990-tallet opplevde Nord-Korea pga. manglende handelspartnere etter Sovjetunionens fall, amerikanske sanksjoner og altødeleggende oversvømmelser flere år med nød.
Etter mange års økonomisk framgang utvikling begynte Nord-Korea å få problemer. <S1> Deng Xiaopings </S1> økonomiske reformer i Kina fra 1979 og fram gjorde at handelen med det sosialistiske Nord-Korea mistet noe av betydningen sin for Kina. Kommunismens sammenbrudd i Øst-Europa og Sovjetunionen i årene 1989-91 gjorde Nord-Korea stort sett isolert. Dette sammen med de amerikanske økonomiske sanksjonene mot landet førte til stigende økonomiske problemer. I mange år hadde Nord-Korea opplevd en raskere industrialisering, hatt en lavere spedbarnsdødelighet og lengre levetid enn Sør-Korea. Men på 1990-tallet opplevde Nord-Korea pga. manglende handelspartnere etter Sovjetunionens fall, amerikanske sanksjoner og altødeleggende oversvømmelser flere år med nød.

Nordkorea havde gentagne gange spået , at Korea ville blive genforenet inden Kims 70 års fødselsdag i 1982 , og man var i vesten bange for at Kim ville starte en ny Koreakrig . Men det viste sig , at den store forskel i økonomisk og militær styrke mellem nord og syd ( hvor der stadig er amerikanske styrker ) har gjort et sådan projekt umuligt .
Nord-Korea hadde gjentatte ganger spådd at Korea ville bli gjenforent innen Kimes 70 års fødselsdag i 1982, og man var i vesten redd for at Kime ville starte en ny Koreakrig. Men det viste seg at den store forskjellen i økonomisk og militær styrke mellom nord og sør (hvor det fremdeles er amerikanske styrker) har gjort et slik prosjekt umulig.
Nord-Korea hadde gjentatte ganger spådd at Korea ville bli gjenforent innen Kimes 70 års fødselsdag i 1982, og man var i vesten redd for at Kime ville starte en ny Koreakrig. Men det viste seg at den store forskjellen i økonomisk og militær styrke mellom nord og sør (hvor det fremdeles er amerikanske styrker) har gjort et slik prosjekt umulig.

Med alderen udviklede Kim en stor udvækst i nakken - en calciumaflejring der ofte skyldes fejlernæring i barndommen . Udvæksten kunne ikke bortopereres , da den sad for tæt på hjernen og rygsøjlen . På grund af dens ubehagelige udseende fotograferede man altid Kim fra den samme vinkel , men dette blev sværere , da udvæksten til sidst var på størrelse med en baseball .
Med alderen utviklet Kime en stor utvekst i nakken - en kalsiumavleiring som ofte skyldes feilernæring i barndommen. Utveksten kunne ikke opereres bort, da den satt for tett på hjernen og ryggsøylen. På grunn av dens ubehagelige utseende fotograferte man alltid Kime fra den samme vinkelen, men dette ble vanskeligere, da utveksten til slutt var på størrelse med en baseball.
Med alderen utviklet Kime en stor utvekst i nakken - en kalsiumavleiring som ofte skyldes feilernæring i barndommen. Utveksten kunne ikke opereres bort, da den satt for tett på hjernen og ryggsøylen. På grunn av dens ubehagelige utseende fotograferte man alltid Kime fra den samme vinkelen, men dette ble vanskeligere, da utveksten til slutt var på størrelse med en baseball.

I 1994 begyndte Kim at investere i atomkraft for at afhjælpe de energiproblemer , som den økonomiske krise havde medført . Dette var den første af mange « atomkriser » , selvom USA havde haft atomvåben i Sydkorea siden 1953 og havde truet med at bruge dem ved flere lejligheder . I 1994 beordrede Kim brugt atombrændsel fjernet fra det omdiskuterede atomkraftanlæg i Yongbyon . Trods gentagne protester fra vestlige lande fortsatte Kim med kernekraftforskningen og uranberigelsesprogrammet . I juni 1994 rejste tidligere præsident Jimmy Carter til Pyongyang for at tale med Kim . Til USAs og Det Internationale Atomenergiagenturs overraskelse gik Kim med til at stoppe forskningsprogrammerne og åbne sig mod vesten .
I 1994 begynte Kime å investere i kjernekraft for å hjelpe de energiproblemene som den økonomiske krisen hadde medført. Dette var det første av mange "atomkriser", selv om USA hadde hatt atomvåpen i Sør-Korea siden 1953 og hadde truet med å bruke dem ved flere leiligheter. I 1994 beordret Kime brukt atombrensel fjernet fra det omdiskuterte kjernekraftanlegget i Yongbyon. Tross gjentatte protester fra vestlige land fortsatte Kime med kjernekraftforskningen og uranberigelsesprogrammet. I juni 1994 reiste tidligere president <S1> Jimmy Carter </S1> til Pyongyang for å snakke med Kime. Til USAs og <S1> Det Internasjonale Atomenergiagenturs </S1> overraskelse gikk Kime med på å stoppe forskningsprogrammene og åpne seg mot vesten.
I 1994 begynte Kime å investere i kjernekraft for å hjelpe de energiproblemene som den økonomiske krisen hadde medført. Dette var det første av mange "atomkriser", selv om USA hadde hatt atomvåpen i Sør-Korea siden 1953 og hadde truet med å bruke dem ved flere leiligheter. I 1994 beordret Kime brukt atombrensel fjernet fra det omdiskuterte kjernekraftanlegget i Yongbyon. Tross gjentatte protester fra vestlige land fortsatte Kime med kjernekraftforskningen og uranberigelsesprogrammet. I juni 1994 reiste tidligere president <S1> Jimmy Carter </S1> til Pyongyang for å snakke med Kime. Til USAs og <S1> Det Internasjonale Atomenergiagenturs </S1> overraskelse gikk Kime med på å stoppe forskningsprogrammene og åpne seg mot vesten.

Familieliv
<S1> Familieliv </S1>
<S1> Familieliv </S1>

Kim Il-sung var gift to gange . Han fik to sønner og en datter med sin første hustru , Kim Jong-suk . Kim Jong-il er hans ældste søn , og den anden søn ( Kim Man-il eller Shura Kim ) døde i 1947 i en drukneulykke . Kim Jong-suk døde i 1949 i barselssengen . Kim giftede sig med Kim Song-ae i 1962 , og det menes , at han fik tre eller fire børn med hende : Kim Yong-il , Kim Kyong-il og Kim Pyong-il . Kim Pyong-il var en fremtrædende politiker i Korea , indtil han blev ambassadør i Ungarn .
Kime Hast-Sung var gift to ganger. Han fikk to sønner og en datter med sin første hustru, Kim Jong-sukk. Kim Jong-il er hans eldste sønn, og den annen sønnen (Kim Man-il eller Shura Kim) døde i 1947 i en drukingsulykke. Kim Jong-sukk døde i 1949 i barselsengen. Kime giftet seg med Kim Song-ae i 1962, og det menes at han fikk tre eller fire barn med henne: Kim Yong-il, Kim Kyong-il og Kim Pyong-il. Kim Pyong-il var en fremtredende politiker i Korea, inntil han ble ambassadør i <S1> Ungarn </S1>.
Kime Hast-Sung var gift to ganger. Han fikk to sønner og en datter med sin første hustru, Kim Jong-sukk. Kim Jong-il er hans eldste sønn, og den annen sønnen (Kim Man-il eller Shura Kim) døde i 1947 i en drukingsulykke. Kim Jong-sukk døde i 1949 i barselsengen. Kime giftet seg med Kim Song-ae i 1962, og det menes at han fikk tre eller fire barn med henne: Kim Yong-il, Kim Kyong-il og Kim Pyong-il. Kim Pyong-il var en fremtredende politiker i Korea, inntil han ble ambassadør i <S1> Ungarn </S1>.

Det menes , at Kim har andre børn uden for ægteskab , bl.a. Kim Hyon-nam ( født 1972 , leder af Arbejderpartiets propagandaafdeling siden 2002 ) og Chang-hyon ( født 1971 og adopteret af Kim Jong-ils søster , Kim Kyong-hui ) .
Det menes at Kime har andre barn utenfor ekteskap, blant annet Kime Hyon-Nam (født 1972, leder av Arbejderpartiets propagandaavdeling siden 2002) og Changhyon (født 1971 og adoptert av Kim Jong-ils' søster, Kime Kyong-Hui).
Det menes at Kime har andre barn utenfor ekteskap, blant annet Kime Hyon-Nam (født 1972, leder av Arbejderpartiets propagandaavdeling siden 2002) og Changhyon (født 1971 og adoptert av Kim Jong-ils' søster, Kime Kyong-Hui).

Død , begravelse og eftermæle
<S1> Død, begravelse og ettermæle </S1>
<S1> Død, begravelse og ettermæle </S1>

I 1990'erne var Nordkorea på det nærmeste isoleret fra omverdenen med undtagelse af en begrænset kontakt med Kina . Landets var økonomisk bankerot pga. de enorme udgifter til våben og pga. udlandets sanktioner , og landbruget kunne ikke brødføde befolkningen . Ikke desto mindre blev de nordkoreanske medier ved med at fetere Kim . Kim døde pludseligt af et hjerteanfald i Pyongyang 8. juli 1994 og efterlod et land i dyb krise til sønnen Kim Jong-il . Hans begravelse i Pyongyang blev overværet af hundredtusinder af mennesker , hvoraf mange græd og råbte Kims navn under begravelsesoptoget . Hans balsamerede lig befinder sig i en glaskiste i et mausoleum med hovedet hvilende på en pude og kroppen dækket af en rød fane , muligvis som et symbol på kommunismen . Video af begravelsen kan ses på forskellige internetsider .
På 1990-tallet var Nord-Korea på det nærmeste isolert fra omverdenen med unntak av en begrenset kontakt med Kina. Landets var økonomisk bankerott pga. de enorme utgiftene til våpen og pga. utlandets sanksjoner, og landbruket kunne ikke brødfø befolkningen. Ikke desto mindre ble de nordkoreanske mediene ved med å fetere Kime. Kime døde plutselig av et hjerteanfall i Pyongyang 8. juli 1994 og etterlot et land i dyp krise til sønnen Kim Jong-il. Begravelsen hans i Pyongyang ble overvært av hundredtusen av mennesker, hvorav mange gråt og ropte Kimes navn under begravelsesopptoget. Hans balsamerte lik befinner seg i en glasskiste i et mausoleum med hodet hvilende på en pute og kroppen dekket av en rød fane, muligens som et symbol på kommunismen. Video av begravelsen kan sees på forskjellige internettsider.
På 1990-tallet var Nord-Korea på det nærmeste isolert fra omverdenen med unntak av en begrenset kontakt med Kina. Landets var økonomisk bankerott pga. de enorme utgiftene til våpen og pga. utlandets sanksjoner, og landbruket kunne ikke brødfø befolkningen. Ikke desto mindre ble de nordkoreanske mediene ved med å fetere Kime. Kime døde plutselig av et hjerteanfall i Pyongyang 8. juli 1994 og etterlot et land i dyp krise til sønnen Kim Jong-il. Begravelsen hans i Pyongyang ble overvært av hundredtusen av mennesker, hvorav mange gråt og ropte Kimes navn under begravelsesopptoget. Hans balsamerte lik befinner seg i en glasskiste i et mausoleum med hodet hvilende på en pute og kroppen dekket av en rød fane, muligens som et symbol på kommunismen. Video av begravelsen kan sees på forskjellige internettsider.

Kim Il-Sung døde pludseligt den 8. juli 1994 af et slagtilfælde og regeringen erklærede straks undtagelsestilstand . Befolkningen og ikke mindst sønnen Kim Jong-Il brød åbenlyst ud i gråd . Der var tale om folkegråd . Skolebørn og arbejdere samledes om nyheden og flere gik bogstavelig talt amok . Ved begravelsen i Pyongyang deltog mere end 2 millioner mennesker både fra Nordkorea og andre lande , bl.a. statsledere fra Kina , Vietnam og Cuba .
Kim Il-Sung døde plutselig <S1> 8. juli </S1> <S2> 1994 </S2> av et slagtilfelle og regjeringen erklærte straks <S3> unntakstilstand </S3>. Befolkningen og ikke minst sønnen <S1> Kim Jong-Il </S1> brøt åpenlyst ut i gråt. Det var snakk om folkegråt. Skolebarn og arbeidere samlet om nyheten og flere gikk bokstavelig talt amok. Ved begravelsen i <S1> Pyongyang </S1> deltok mer enn 2 millioner mennesker både fra Nord-Korea og andre land, blant annet statsledere fra <S2> Kina </S2>, <S3> Vietnam </S3> og <S4> Cuba </S4>.
Kim Il-Sung døde plutselig <S1> 8. juli </S1> <S2> 1994 </S2> av et slagtilfelle og regjeringen erklærte straks <S3> unntakstilstand </S3>. Befolkningen og ikke minst sønnen <S1> Kim Jong-Il </S1> brøt åpenlyst ut i gråt. Det var snakk om folkegråt. Skolebarn og arbeidere samlet om nyheten og flere gikk bokstavelig talt amok. Ved begravelsen i <S1> Pyongyang </S1> deltok mer enn 2 millioner mennesker både fra Nord-Korea og andre land, blant annet statsledere fra <S2> Kina </S2>, <S3> Vietnam </S3> og <S4> Cuba </S4>.

Kim Il-Sung er officielt stadig præsident af Nordkorea ( Præsident Til Evig Tid ) . Kim Il-Sung tiltales stadig Den Store Leder og overalt i Nordkorea er der statuer , billeder og portrætter af den afdøde leder . Adskillige hospitaler , skoler og andre bygninger i Nordkorea er opkaldt efter den afdøde landsfader og hans mausoleum besøges jævnligt af nordkoreanere i Pyongyang og dagligt lægges der blomster på Kim Il-Sung Pladsen i Pyongyang til ære for ham .
Kim Il-Sung er offisielt stadig president av <S1> Nord-Korea (</S1> <S2> President Til Evig Tid) </S2>. Kim Il-Sung tiltales fremdeles Den Store Leder og overalt i Nord-Korea er det statuer, bilder og portretter av den avdøde lederen. Atskillige sykehus, skoler og andre bygninger i Nord-Korea er kalt opp etter den avdøde landsfaderen og mausoleet hans besøkes jevnlig av nordkoreanere i Pyongyang og daglig legges det blomster på Kim Il-Sung Pladsen i Pyongyang til ære for ham.
Kim Il-Sung er offisielt stadig president av <S1> Nord-Korea (</S1> <S2> President Til Evig Tid) </S2>. Kim Il-Sung tiltales fremdeles Den Store Leder og overalt i Nord-Korea er det statuer, bilder og portretter av den avdøde lederen. Atskillige sykehus, skoler og andre bygninger i Nord-Korea er kalt opp etter den avdøde landsfaderen og mausoleet hans besøkes jevnlig av nordkoreanere i Pyongyang og daglig legges det blomster på Kim Il-Sung Pladsen i Pyongyang til ære for ham.

Efter Kim Il-sungs død erstattede Kim Jong-il den gregorianske kalender i Nordkorea med en kalender , der begynder ved Kim Il-sungs fødsel .
Etter Kime Il-sungs død erstattet Kim Jong-il den <S1> gregorianske kalenderen </S1> i Nord-Korea med en kalender som begynner ved Kim Il-sungs' fødsel.
Etter Kime Il-sungs død erstattet Kim Jong-il den <S1> gregorianske kalenderen </S1> i Nord-Korea med en kalender som begynner ved Kim Il-sungs' fødsel.

Litteratur
<S1> Litteratur </S1>
<S1> Litteratur </S1>

Kim Il Sung : Teser for den socialistiske uddannelse , København , 1978 , ISBN 87-87146-42-8
Kim Il Sung: <S1> Teser for den sosialistiske utdannelsen </S1>, København, 1978, ISBN 87-87146-42-8
Kim Il Sung: <S1> Teser for den sosialistiske utdannelsen </S1>, København, 1978, ISBN 87-87146-42-8

Eksterne henvisninger
<S1> Eksterne henvisninger </S1>
<S1> Eksterne henvisninger </S1>

Video fra Kim Il-Sungs begravelse
<S1> Video fra Kim Il-Sungs begravelse </S1>
<S1> Video fra Kim Il-Sungs begravelse </S1>

Kategori : Nordkoreanere Kategori : Kommunister Kategori : Revolutionære Kategori : Diktatorer Kategori : Pyongyang
<S1> Kategori: </S1> <S1> Nordkoreanere </S1> <S2> Kategori: </S2> <S1> Kommunister </S1> <S2> Kategori: </S2> <S1> Revolusjonære </S1> <S2> Kategori: </S2> <S1> Diktatorer </S1> <S2> Kategori: </S2> <S1> Pyongyang </S1>
<S1> Kategori: </S1> <S1> Nordkoreanere </S1> <S2> Kategori: </S2> <S1> Kommunister </S1> <S2> Kategori: </S2> <S1> Revolusjonære </S1> <S2> Kategori: </S2> <S1> Diktatorer </S1> <S2> Kategori: </S2> <S1> Pyongyang </S1>

Post-Edit Actions