How To Use
  • To navigate between chunks, either use the Next and Previous buttons or simply click on the chunk you wish to edit. You can also use keyboard shortcut Alt+N for Next, Alt+B for Previous, and Alt+M for Mark & Next.
  • Changes are saved as soon as you navigate away from a chunk.
  • Chunks have three states: New, Seen, and Verified. If a chunk was found in translation memory, it will be inserted as Seen or Verified.
  • If a chunk is modified while in New state, it will be changed to Seen state.
  • Subscribers may click on source words to look up translations and add expressions to their personal dictionaries.
  • Style markers (e.g. <S4> and </S4>) signify that the text inside has a different format or effect. The markers can be moved around as needed, but don't change the numbers in them.OtterupOtterup er en tidligere stationsby det nordlige Fyn med , beliggende 15 km nord for Odense , 6 km nordvest for ladepladsen Klintebjerg ved Odense Fjord og 23 km øst for kommunesædet i Bogense .


Byen er den største i Nordfyns Kommune og ligger iOtterup ligger i Otterup Sogn .


Otterup Kirke ligger i byen .


2 km nordøst for byen ligger herregården Ørritslevgård .SkolerSletten Skole med i alt 860 elever har tre afdelinger :


Både afdeling Nordvest i Otterups nordvestlige parcelhuskvarter og afdeling Skovløkken 3 km sydøst for byen har 0.-6. klasse , og afdeling Otterup midt i byen har 0.-9. klasse .


Allé tre afdelinger har SFO til børn i 0.-2. klasse og klub til børn i 3.-6. klasse .Otterup Realskole fra 1884 har 232 elever , fordelt ét spor i 0.-6. klasse og to spor i 7.-9. klasse .


Skolen har SFO med pladsgaranti for børn i 0.-3. klasse .SportOtterup Bold- og Idrætsklub OB&IK har hjemmebane i byen .


I 2009- 13 spillede klubben i 2. division fodbold .


Den er stiftet i 1913 og har over 500 medlemmer .


Ud over fodbold har den rummet andre idrætsgrene som håndbold , badminton , bordtennis , boksning , karate og gymnastik , men flere af disse er efterhånden udskilt i selvstændige klubber .


Således blev Otterup Håndboldklub Otterup HK stiftet i 1953 .


Den har ca. 300 medlemmer og driver et motionscenter sammen med OB & IK .


Senest har Otterup Gymnasterne dannet deres egen klub .HistorieByen benævnes Ottorp i 1427 .Vikingegravemarken Galgedil i det vestlige Otterup har Odense Bys Museer fundet en gravplads fra Vikingetiden med et stort antal grave .


I disse er der fundet såvel knoglemateriale som vikingegenstande .


I sommeren 2005 , da området skulle udlægges til parcelhusbyggeri , fandt man yderligere 19 grave , hvilket bragte det samlede antal op 50 .


Dermed er gravpladsen den største kendte vikingegravplads Fyn .


Fundene kan beses Odense Museum .NislevgårdI byens vestlige udkant ligger den tidligere herregård Nislevgård .


Dens ejer oprettede i 1722 Frelserens Hospital i et hus ved kirken med plads til 8 fattiglemmer .


Et par hundrede år senere overtog Otterup sognekommune huset Bakkevej 2 og brugte det som bibliotek .


Da biblioteket flyttede i 1958 , blev huset til Otterup Museum .Efter at jernbanen var kommet til Otterup , blev der i 1896 anlagt en 800 m lang mellem stationen og Nislevgård .


Dens tracé er bevaret som Kærlighedsstien mellem Damløkkevej og Nislevgård og er et af Danmarks bedst bevarede roebanetracéer .Statens Jordlovsudvalg overtog Nislevgård i 1925 .


Bygningerne , der senere er suppleret med tilbygninger , var spædbørnshjem 1926- 80 .


Nislevgård er nu efterskole for ordblinde og har plads til ca. 100 elever .JernbanenOtterup havde station Nordfyenske Jernbane 1882- 1966 .


Det var banens største mellemstation .


Banen gik en stor omvej for at komme til Otterup , idet den direkte linje mellem Odense og Bogense ville være over Søndersø .Navnene Jernbanegade og Banepladsen minder stadig om stationsbytiden , men stationsbygningen er revet ned .


Inde i byen er små stykker sti anlagt banetracéet mellem Gartnervænget og Banepladsen og langs Skydebanevej .


Uden for byen er et længere stykke af tracéet bevaret mellem Rødevej og Åkandevej .Stationsbyens udviklingOmkring 1870 beskrives forholdene således :


Otterup ved Landeveien , med Kirke , Apothek og Hospital , Hjorslev med Skole .Stationen blev lagt et par hundrede meter vest for landsbygaden Nørregade-Søndergade , hvor Otterup allerede var vokset sammen nabolandsbyen Hjorslev mod syd .


Ved banens start havde Otterup som mange andre landsbyer skole , smedje og mølle , men derudover også apotek , lægebolig og jordemoderhus .Omkring århundredeskiftet beskrives forholdene således :


Otterup gml. Form Ottorp , ved Landevejen , med Kirke , „Frelserens Hospital opr. 1722 af Gehejmer .


Chr. Sehestedt , 1740 , og Hustru , med et Hus ved Kirken til 8 fattige af Nislevgaards Gods , Apotek , Lægebolig og Mølle ;


den med Otterup sammenbyggede Hjorslev 1497 :


Hiorsløff , ved Landevejen , med Skole , Realskole , Forsamlingshus „Otterup Forsamlingshus , Bryggeri , Cementtagstensfabrik m.m. samt Post- og Jærnbanestation „Otterup Station " .Omkring 1960 havde Otterup også fået teknisk skole , missionshus , stadion , politistation , biograf , hotel , bank , sparekassefilial , mejeri , frugtlager , maltgøreri , andelskølehus , andelsvaskeri , elektricitetsværk , vandværk , bogtrykkeri og fabrikker , der fremstillede rør , tagsten , træsko , emballage og møbler .Mellem 1889 og 1994 geværfabrikken ved Fabriksvej og Skydebanevej .


Virksomheden producerede fortrinsvis jagt- og salonrifler , men beskæftigede sig også i 1920'erne og 1930'erne med produktion af riffelpiber til både maskingeværer og maskinpistoler .


Den udviklede panserværnsvåbnet Ultra 2 .


Fabriksbygningen er nu kultur- og medborgerhus .Indkomstkilde191119301950Landbrug137142177Håndværk og industri305516693Handel og omsætning143159205Transportvirksomhed4211175Husgerning112Administration og liberale erhverv50105Aldersrente , pension eller formue86169Ikke oplyst38Kommunale forholdOtterup Kommune blev dannet ved sammenlægning af 11 sognekommuner 1. april 1966 , altså inden kommunalreformen i 1970 .


Der blev bygget rådhus til den nye kommune , hvor jernbanestationen havde ligget .


Det nye rådhus afløste Otterup sognekommunes gamle rådhus , som stadig findes over for Otterup Hotel i Jernbanegade .


Det gamle rådhus har senest huset skoletandplejen , men kommunen har sat det til salg i september 2015 .Ved kommunalreformen i 2007 blev Otterup Kommune lagt sammen Bogense og Søndersø kommuner til Nordfyns Kommune .GalleriNislevgårdKærlighedsstien roebanens tracéBanetracé langs SkydebanevejOtterup RådhusNoterEksterne kilder / henvisningerHenrik Pedersen :


De danske Landbrug fremstillet paa Grundlag af Forarbejderne til Christian V.s Matrikel 1688 København 1927 , reprotryk for Landbohistorisk Selskab København 1975 , s. 79Kategori :


Otterup

 

Add Expression

ReadMe: Don't use this for context-based errors!

User Dictionaries are a powerful tool, but with that power comes...you know the rest.

In particular, you should not use a User Dictionary to correct errors in the translation. If the translation failed due to an incorrect analysis, such as mistaking a verb for a noun, you should instead tell us about it.

Ideal candidates to go into a User Dictionary are terms and expressions where you always, in all contexts, for all word classes want your own alternative translation to be picked.

Please enter expressions in dictionary lookup form (uninflected) where possible. Valid exceptions are where the expression is inherently plural, such as shorts or trousers.

Post-Edit Actions