How To Use
  • To navigate between chunks, either use the Next and Previous buttons or simply click on the chunk you wish to edit. You can also use keyboard shortcut Alt+N for Next, Alt+B for Previous, and Alt+M for Mark & Next.
  • Changes are saved as soon as you navigate away from a chunk.
  • Chunks have three states: New, Seen, and Verified. If a chunk was found in translation memory, it will be inserted as Seen or Verified.
  • If a chunk is modified while in New state, it will be changed to Seen state.
  • Subscribers may click on source words to look up translations and add expressions to their personal dictionaries.
  • Style markers (e.g. <S4> and </S4>) signify that the text inside has a different format or effect. The markers can be moved around as needed, but don't change the numbers in them.Friedrich NicolaiFriedrich Nicolai Christoph Friedrich Nicolai ( 18. marts 1733 i Berlin - 8. januar 1811 sammesteds ) var en tysk boghandler og forfatter .Nicolai blev oplært til boghandlen i Frankfurt an der Oder , hvor han opholdt sig i årene 1749 - 52 , og trådte derpå ind i sin faders forretning i Berlin .


Han var meget belæst , en modstander af Gottsched og Schweizer-digterne , medens han sluttede sig varmt til Lessing og Moses Mendelssohn , med hvem han udgav Bibliothek der schönen Wissenschaften ( 4 bind , 1757-58 ) og Briefe , die neuere Litteratur betreffend ( 24 bind , 1759-65 ) .


Desuden grundlagde han det bekendte tidsskrift « Allgemeine deutsche Bibliothek , som havde mange betydelige medarbejdere og blev et talerør for oplysningstidens mænd imod mysticismen i religionen , imod den Kantske filosofi og imod Sturm- und Drangperiodens udskejelser .Af Nicolais egne skrifter må nævnes hans udmærkede Topographisch-historische Beschreibung von Berlin und Potsdam ( 1759 ) og romanen Leben und Meinungen des Magisters Sebaldus Nothanker ( 3 bind , 1773-76 ) , et indlæg mod datidens ortodoksi , af interesse endnu i vore dage .


I det satiriske skrift Freuden des jungen Werther ( 1775 ) og Beschreibung einer Reise durch Deutschland und die Schweiz ( 1781 ) vovede han at angribe Goethe , Herder , Lavater og andre af den ny tids mænd , som han nu forvandlede til heftige modstandere .


I Die Zenien og i Faust fik han tak for sidst - Goethe indførte ham i sit verdensdigt som der Proktophantasmist eller Steissvisionär .


Han fortsatte sin forfattervirksomhed ind i det nye århundrede .Kategori :


Forfattere fra Tyskland Kategori :


Boghandlere Kategori :


Personer fra Berlin

 

Add Expression

ReadMe: Don't use this for context-based errors!

User Dictionaries are a powerful tool, but with that power comes...you know the rest.

In particular, you should not use a User Dictionary to correct errors in the translation. If the translation failed due to an incorrect analysis, such as mistaking a verb for a noun, you should instead tell us about it.

Ideal candidates to go into a User Dictionary are terms and expressions where you always, in all contexts, for all word classes want your own alternative translation to be picked.

Please enter expressions in dictionary lookup form (uninflected) where possible. Valid exceptions are where the expression is inherently plural, such as shorts or trousers.

Post-Edit Actions