How To Use
  • To navigate between chunks, either use the Next and Previous buttons or simply click on the chunk you wish to edit. You can also use keyboard shortcut Alt+N for Next, Alt+B for Previous, and Alt+M for Mark & Next.
  • Changes are saved as soon as you navigate away from a chunk.
  • Chunks have three states: New, Seen, and Verified. If a chunk was found in translation memory, it will be inserted as Seen or Verified.
  • If a chunk is modified while in New state, it will be changed to Seen state.
  • Subscribers may click on source words to look up translations and add expressions to their personal dictionaries.
  • Style markers (e.g. <S4> and </S4>) signify that the text inside has a different format or effect. The markers can be moved around as needed, but don't change the numbers in them.Edward Bouverie Pusey22. august 1800


14. september 1882


var en teologisk professor i Oxford .Efter sin studietid i Oxford , hvor han navnlig lagde sig efter semitiske sprog , rejste han til Tyskland , hvor han studerede under og Eichhorn og sluttede venskab med og Neander .Hans første bog viste , at han var stærkt påvirket af tyskerne .


Denne bog blev modtagen med stor kølighed , og Puseys udvikling kom til at i helt andre baner , end man efter hans første fremtræden skulde formode .Han var af fra 1824 og blev 1828 professor i hebraisk .


1827 havde han lært nærmere at kende og var af denne bleven vunden for den unge Oxfordbevægelse , hvor han snart trådte frem som leder ved siden af Newman .En teologisk forening blev stiftet og holdt møder i hans hus , og foredragene , som blev holdt her , danner begyndelsen til de berømte .


Til disse gav også Pusey væsentlige bidrag ;


han skrev om sakramenterne ogHan forsvarede i disse en opfattelse , der nærmer sig stærkt til den romerske , og fremkaldte stor forargelse ved at påstå , at de 39 artiklers udtryk gav plads for en anden opfattelse end den kalvinske .Efter


Mannings og Newmans overtrædelse til den romerske kirke var Pusey ubestridt høvdingen for det højkirkelige parti , og han forandrede aldrig sit standpunkt , at den anglikanske episkopale kirke indtog den rette midtestilling over for Rom på den ene side og protestantismen den anden .Flere gange udstedte han , hvad han kaldte et Eirenicon , som var et forsvar for højkirkens lære og praksis og kirkepolitik ;


det første varOm forholdet til den græsk-ortodokse kirke og gammelkatolikkerne , som han håbede sig meget af , skrev han 1876 :Han var en førerskikkelse , og ingen mand i England var i 19. århundrede i den grad genstand for sine tilhængeres kærlighed og sine modstanderes had .


Hans karakter var uplettet , og egentlig var han en tilbageholdende natur , hvem det kostede overvindelse at træde stærkt frem .KilderBecause no values have been specified for the prop parameter, a legacy format has been used for the output. This format is deprecated, and in the future, a default value will be set for the prop parameter, causing the newformat to always be used.Kategori :


Teologer fra Storbritannien Kategori :


Hebraister Kategori :


Ansatte ved University øf Oxford Kategori :


Briter i 1800-tallet Kategori :


Salmonsens

 

Add Expression

ReadMe: Don't use this for context-based errors!

User Dictionaries are a powerful tool, but with that power comes...you know the rest.

In particular, you should not use a User Dictionary to correct errors in the translation. If the translation failed due to an incorrect analysis, such as mistaking a verb for a noun, you should instead tell us about it.

Ideal candidates to go into a User Dictionary are terms and expressions where you always, in all contexts, for all word classes want your own alternative translation to be picked.

Please enter expressions in dictionary lookup form (uninflected) where possible. Valid exceptions are where the expression is inherently plural, such as shorts or trousers.

Post-Edit Actions