How To Use
  • To navigate between chunks, either use the Next and Previous buttons or simply click on the chunk you wish to edit. You can also use keyboard shortcut Alt+N for Next, Alt+B for Previous, and Alt+M for Mark & Next.
  • Changes are saved as soon as you navigate away from a chunk.
  • Chunks have three states: New, Seen, and Verified. If a chunk was found in translation memory, it will be inserted as Seen or Verified.
  • If a chunk is modified while in New state, it will be changed to Seen state.
  • Subscribers may click on source words to look up translations and add expressions to their personal dictionaries.
  • Style markers (e.g. <S4> and </S4>) signify that the text inside has a different format or effect. The markers can be moved around as needed, but don't change the numbers in them.Angrebet ved Mers-el-KébirAngrebet ved Mers-el-Kébir eller og Slaget ved Mers-el-Kébir var et flådeslag ud for den franske besiddelse Algeriet den 3. juli 1940 .


En britisk flådestyrke angreb og ødelagde en stor del af den franske flåde , hvorved 1.297 søfolk omkom .


Frankrig og Storbritannien var ikke i krig .


Frankrig havde underskrevet en våbenhvile med Tyskland , og Storbritannien ville forhindre den franske flåde i at blive en del af den tyske Kriegsmarine , hvilket var muligt efter den tysk-franske våbenhvile .


Selv om den franske admiral François Darlan havde forsikret om , at flåden ikke ville falde i tyske hænder , reagerede briterne ud fra den antagelse , at Darlans løfter ikke var tilstrækkelig garanti .


Angrebet var en demonstration af , at Storbritannien var parat til alene at fortsætte krigen mod Tyskland .HændelserBaggrundEfter


Frankrigs fald i 1940 under 2. verdenskrig og våbenhvilen mellem Frankrig og Nazityskland var Storbritannien bekymret for , at den franske flåde kunne blive udleveret til Tyskland og kunne påvirke Storbritanniens muligheder for at modtage råvarer over Atlanten og fra kolonierne .


Den britiske regering frygtede , at tyskerne ville tage kontrol over skibene på trods af artikel 8 , 2. afsnit i våbenhvilebetingelserne , hvorefter den tyske regering højtideligt og fast erklærede at den ikke havde til hensigt at fremsætte krav vedrørende den franske flåde under fredsforhandlingerne og tilsvarende betingelser i våbenhvilen med Italien .


Hertil kom , at admiral Darlan den 24. juni personligt havde forsikret Churchill om , at noget sådant ikke ville finde sted .


rent faktisk førte et tysk forsøg at overtage flåden i 1942 til at besætningerne sænkede skibene i Toulon , for at de ikke skulle falde i tyskernes hænder


.


Det viste sig også senere , at Hitler hverken havde til hensigt eller de fornødne midler til at gøre noget sådant .


gav ordre til at den franske flåde Marine Nationale enten skulle slutte sig til den britiske eller skulle neutraliseres for at forhindre skibene i at falde i tyske eller italienske hænder .Den franske flåde var vidt spredt .


Nogle skibe i havn i Frankrig .


Andre var undsluppet til havne under britisk kontrol , fortrinsvis i Storbritannien eller i i .


I første trin af Operation Catapult blev skibene i de britiske havne Plymouth og Portsmouth ganske simpelt entret om natten den 3. juli 1940 .


den dengang største undervandsbåd , den franske Surcouf , som havde søgt asyl i Portsmouth i juni 1940 efter den tyske invasion af Frankrig , gjorde besætningen modstand og to britiske officerer og en fransk matros blev dræbt .


Angrebet de franske fartøjer i havn skabte vrede blandt franskmændene mod deres allierede og forøgede spændingerne mellem Churchill og lederen af de Frie franske styrker Charles de Gaulle .De øvrige skibe var to forældede slagskibe Paris og Courbet , destroyerne Triomphant og Léopard , otte torpedobåde , fem undervandsbåde og en række mindre skibe .


Mange heriblandt Surcouf


blev senere anvendt af de Frie franske styrker .


Nogle søfolk sluttede sig til de Frie franske styrker , mens andre blev hjemsendt til Frankrig .UltimatumDen stærkeste franske flådestyrke var eskadren i havnen Mers-el-Kébir i den franske besiddelse Algeriet .


Den bestod af de gamle slagskibe Provence og Bretagne , de moderne slagskibe eller slagkrydsere og Strasbourg , vandflyvermoderskibet Commandant Teste og seks destroyere under kommandoe af admiral Marcel-Bruno Gensoul .


Den britiske admiral James Somerville fra Styrke H , der havde base i Gibraltar , fik ordre til at aflevere til ultimatum til franskmændene :Somerville overleverede ikke ultimatummet personligt ;


det tilfaldt den fransktalende kaptajn Cedric Holland , chef for hangarskibet HMS Ark Royal .


Admiral Gensoul , som var fornærmet over at forhandlingerne ikke blev foretaget af en overordnet officer , sendte sin egen løjtnant , Bernard Dufay .


Det førte til forsinkelse og forvirring .Da forhandlingerne trak ud , stod det klart at ingen af siderne ville give efter .


Den franske marineminister , François Darlan , modtog aldrig den fulde tekst af det britiske ultimatum fra admiral Gensoul , især med hensyn til muligheden for at overføre flåden til amerikansk farvand , en mulighed som var en del af de ordrer , som Gensoul havde fået af Darlan , og som skulle følges hvis en fremmed magt forsøgte at tage skibene under hans kommando .Inden forhandlingerne formelt sluttede , blev der opsendt britiske fly med eskorte af forældede fly fra hangarskibet Ark Royal for at nedkaste magnetiske miner de franske skibes vej til havet .


Denne styrke blev opfanget af franske Curtiss H-75 jagere .


Selv om ingen Swordfish-fly gik tabt , takket være eskorten af Skuaer , blev en af dem skudt ned af franske jagere , og besætningen blev dræbt da flyet styrtede i havet .


Det var de eneste tab briterne led i slaget .


.Kort tid efter åbnede de britiske skibe ordre fra Churchill ild mod deres tidligere allierede .AngrebetDen britiske styrke bestod af slagkrydseren HMS , slagskibene HMS og , hangarskibet HMS Ark Royal samt en eskorte af krydsere og destroyere .


Trods den nogenlunde ligevægt i styrke havde briterne afgørende fordele .


Den franske flåde for anker i en snæver havn og trods de utvetydelige betingelser i ultimatummet , var den ikke forberedt et angreb og var ikke klar til kamp .


De tunge kanoner og Strasbourg var forskibet og kunne ikke straks bringes til at bære .


De britiske slagskibe med 15 tommer kanoner havde også en tungere bredside end franskmændenes .Destroyeren


Mogador løber grund Slagskib et Bretagne eksploderer Briterne åbnede ilden længst mulig afstand den 3. juli kl. 16.56 .


Franskmændene svarede omsider igen , men ikke effektivt .


Den tredje salve fra den britiske styrke , og den første der ramte , forårsagede en eksplosion i magasinet Bretagne , som sank med 977 besætningsmedlemmer kl. 17:09 .


Efter omkring 30 salver holdt de franske styrker inde med skydningen .


I mellemtiden havde briterne skiftet kurs for at undgå beskydning fra de franske kystforter .


Slagskibene Provence og samt destroyeren blev beskadigede og sat på grund af deres besætninger .Det lykkedes Strasbourg at undslippe fra den belejrede havn sammen med fire destroyere .


Da de fem skibe satte kurs mod det åbne hav , kom de under angreb fra en gruppe Swordfish-fly udstyret med bomber fra Ark Royal .


To af dem gik tabt , men besætningerne blev reddet af destroyeren HMS Wrestler .


Bombeangrebet havde ikke større virkning , og Somerville gav sine styrker ordre til at indlede forfølgelsen kl. 18:43 .


De britiske krydsere HMS og HMS rapporterede at de var i kamp med en fransk destroyer .


Klokken 20.20 afblæste Somerville forfølgelsen , da han følte , at hans skibe var dårligt placeret til en natlig kamp .


Efter at have modstået endnu et Swordfish angreb kl. 20:55 uden skader nåede Strasbourg den franske havn Toulon den 4. juli .Den 4. juli sænkede den britiske undervandsbåde HMS Pandora den franske korvet Rigault de Genouilly , som sejlede fra Oran .


Samme nat gennemførte franske bombefly et gengældelsesangreb mod den britiske flåde i Gibraltar uden større effekt .


Da briterne troede at skaderne og Provence ikke var særlig alvorlige , gennemførte britiske fly fra Ark Royal et angreb Mers-el-Kebir om morgenen den 6 juli .


En torpedo ramte patrulkebåden Terre-Neuve , som fortøjet ved siden af med en forsyning dybdebomber .


Terre-Neuve sank hurtigt og dens dybdebomber udløste en stor eksplosion , som forårsagede alvorlige skaderEfterspilMindesmærke ved Toulon over de franske søfolk som døde under det britiske bombardement af deres skibe ved Mers El Kebir .


1.297 franske søfolk døde og omkring 350 blev såret ved Mers-el-Kébir .


Forholdet mellem Storbritannien og Frankrig blev alvorligt forværret , og tyskerne vandt en stor propagandasejr .


Som gengældelse blev adskillige tusinde kvinder og børn fra Gibraltar , som havde været evakueret til det fransk kontrollerede Marokko , udvist med magt og tvunget ud overfyldte og beskidte transportskibe , mens de måtte efterlade de fleste af deres ejendele .Den britiske admiral Somerville var ikke begejstret for aktionen og sagde , at det var den største politiske fejltagelse i moderne tid , og vil rejse hele verden mod os ...


vi skammer os alle ... "


Rent faktisk viste aktionen at Storbritannien var indstillet at fortsætte krigen alene og samlede de britiske konservative omkring Churchill selv om han var premierminister var han ikke leder af partiet .


Churchill selv erklærede senere , at aktionen betød at i de øverste regeringskredse i USA ...


var der ikke længere tale om at Storbritannien ville give op .


" Harold Nicholson rapporterede til Underhuset , at han var blevet befæstet af Churchills rapport om aktionen .De franske skibe i under kommando af admiral René-Emile Godfroy , herunder det gamle slagskib Lorraine og fire krydsere , blev blokeret af briterne i havnen den 3. juli og tilbudt samme vilhår som ved Mers-el-Kébir .


Efter ømtålelige forhandlinger , der britisk side blev ført af admiral indvilligede den franske admiral den 7. juli i at afvæbne sin flåde og blive i havn indtil krigens slutning .


Der blev de , til de sluttede sig til de allierede i 1943 .Den sidste fase i Operation Catapult var et angreb den 8. juli med fly fra hangarskibet HMS Hermes mod det moderne franske slagskib Richelieu ved Dakar .


En torpedo ramte og beskadigede skibet .og Mogador blev repareret delvis og sejlet tilbage til Toulon .Den 27. november 1942 forsøgte tyskerne at erobre den franske flåde med base i Toulon , en operation der havde kodenavnet .


Alle skibe af militær værdi blev sænket af franskmændene , herunder og Strasbourg .TabDe franske tab i aktionen var fordelt således :Tab i angrebet ved Mers-el-KébirOfficererUnderofficererSøfolkI altBretagne361518251.012Dunkerque932169210Provence123Strasbourg235Mogador33538Rigault de Genouilly3912Terre Neuve1168Armen336Esterel156I alt482021.0501.300SlagordenRoyal NavyAdmiral klasse slagkrydser , flagskib for Styrke HHMS klasse slagskibHMS klasse slagskibHMS klasse hangarskibHMS klasse let krydserHMS klasse let krydser<S1>HMS <S2>Faulknor</S2></S1> - Destroyer<S1>HMS <S2>Foxhound</S2></S1> - Destroyer<S1>HMS <S2>Fearless</S2></S1> - Destroyer<S1>HMS <S2>Forester</S2></S1> - Destroyer<S1>HMS <S2>Foresight</S2></S1> - Destroyer<S1>HMS <S2>Escort</S2></S1> - Destroyer<S1>HMS <S2>Keppel</S2></S1> - Destroyer<S1>HMS <S2>Active</S2></S1> - Destroyer<S1>HMS <S2>Wrestler</S2></S1> - Destroyer<S1>HMS <S2>Vidette</S2></S1> - DestroyerHMSMarine Nationaleslagskib , flagskibslagskib af Dunkerque-klasse<S1><S2>Bretagne</S2></S1> - slagskib<S1><S2>Provence</S2></S1> - slagskib af <S3>Bretagne-klassen</S3>Marinefly moderskib<S1><S2>Mogador</S2></S1> - destroyerdestroyer af Mogador-klassen<S1><S2>Terrible</S2></S1> - destroyer af <S3>Fantasque-klassen</S3>Lynx


destroyer af Jaguar-klassenTigre


destroyer af Jaguar-klassenKersaint


destroyer af Vauquelin-klassenNoterEksterne kilderKort over havnen ved Mers-el-Kébir , hmshood.org.uk<S1><S2>Mers-El-Kebir</S2></S1> (1979) en fransk TV-filmChurchill's Sænkning af den franske flåde 3. juli 1940 , digitalsurvivors.comKappes, Irwin J. (2003) <S1><S2>Mers-el-Kebir: A Battle Between Friends</S2></S1>, Military History OnlineTeksten til The Battles øf Britain , et BBC radioproram hvor Michael Portillo hævder at aktionen ved Mers el Kabir var lige så vigtig for britisk overlevelse som slaget om EnglandBecause no values have been specified for the prop parameter, a legacy format has been used for the output. This format is deprecated, and in the future, a default value will be set for the prop parameter, causing the newformat to always be used.Kategori :


Slag vestfronten under 2. verdenskrig

 

Add Expression

ReadMe: Don't use this for context-based errors!

User Dictionaries are a powerful tool, but with that power comes...you know the rest.

In particular, you should not use a User Dictionary to correct errors in the translation. If the translation failed due to an incorrect analysis, such as mistaking a verb for a noun, you should instead tell us about it.

Ideal candidates to go into a User Dictionary are terms and expressions where you always, in all contexts, for all word classes want your own alternative translation to be picked.

Please enter expressions in dictionary lookup form (uninflected) where possible. Valid exceptions are where the expression is inherently plural, such as shorts or trousers.

Post-Edit Actions