How To Use
  • To navigate between chunks, either use the Next and Previous buttons or simply click on the chunk you wish to edit. You can also use keyboard shortcut Alt+N for Next, Alt+B for Previous, and Alt+M for Mark & Next.
  • Changes are saved as soon as you navigate away from a chunk.
  • Chunks have three states: New, Seen, and Verified. If a chunk was found in translation memory, it will be inserted as Seen or Verified.
  • If a chunk is modified while in New state, it will be changed to Seen state.
  • Subscribers may click on source words to look up translations and add expressions to their personal dictionaries.
  • Style markers (e.g. <S4> and </S4>) signify that the text inside has a different format or effect. The markers can be moved around as needed, but don't change the numbers in them.JomfrufødselJomfru MariaMariae


Bebudelsenbebudelse .


Malet af Giovanni da Fiesole i 1433-1434 .


Jomfrufødsel er betegnelsen for det kristne dogme , at Jesus blev undfaget ved Helligånden og født af en jomfru og er den udbredte opfattelse i al traditionel kristendom .


Denne forståelse henter sit belæg i Matthæusevangeliet og Lukasevangeliet , der begge fortæller , at blev gravid ved Helligånden .


I modsætningen til mange øvrige religioner skal jomfrufødslen forstås i strikteste forstand uden nogen naturlig eller overnaturlig farfunktion .


At Helligånden skulle komme over hende overskygge hende hentyder ikke til nogen seksuelt akt men til en gerning parallelt til skabelsen og frelseshistorien .


Det skal altså forstås som et under , det sker med Maria .HistoriskDato for jomfrufødslen kendes ikke fra de hellige skrifter .


Den romerske kejser reintroducerede fejringen af guddommen Sol Invictus i år 274 , således at fejringen kom til foregå hvert år den 25. december .


Fejringen af guddommen Sol Invictus blev inspiration for de kristne , hvor de i 300-tallet e.Kr. begyndte at fejre deres guddoms fødselsdag , Jesu fødselsdag , den 25. december .Den kristne opfattelseI den mest almindelige kristne trosbekendelse , den apostolske trosbekendelse , bekendes det at Jesus var født af Jomfru Maria , og det udtrykker hvordan Jesu fødsel var et unikt mirakel og en understregning af , at han var den ventede og lovede Messias fra Det Gamle Testamente .


Jomfrufødslen er også et vidnesbyrd om inkarnationslæren , at det var Gud selv der blev menneske i Jesus , men i ligeså høj grad et vidnesbyrd om Jesu menneskelighed , at Jesus er af Adam slægt .Muslimsk opfattelseI muslimsk tro blev Jesus ligeledes født af en jomfru , men her er det ikke et tegn guddommelighed , men blot at Gud kan vælge at skabe et menneske ud af hvad han vil Adam uden bistand fra andre mennesker , Eva fra en mand , alle andre menneske fra både mand og kvinde og Jesus fra en kvinde .PartenogenesePartenogenese det græske ord for jomfrufødsel er sædvanligvis betegnelsen for et usædvanligt naturfænomen , der finder sted blandt visse dyr f.eks. lus og planter under ekstreme tilfælde og er forplantning uden en han altså en naturlig jomfrufødsel .Se ogsåJomfru Marias ubesmittede undfangelseJesu fødselJulReferencerBecause no values have been specified for the prop parameter, a legacy format has been used for the output. This format is deprecated, and in the future, a default value will be set for the prop parameter, causing the newformat to always be used. <S1>Kategori:Jesus</S1> <S2>Kategori:Jomfru Maria</S2>

 

Add Expression

ReadMe: Don't use this for context-based errors!

User Dictionaries are a powerful tool, but with that power comes...you know the rest.

In particular, you should not use a User Dictionary to correct errors in the translation. If the translation failed due to an incorrect analysis, such as mistaking a verb for a noun, you should instead tell us about it.

Ideal candidates to go into a User Dictionary are terms and expressions where you always, in all contexts, for all word classes want your own alternative translation to be picked.

Please enter expressions in dictionary lookup form (uninflected) where possible. Valid exceptions are where the expression is inherently plural, such as shorts or trousers.

Post-Edit Actions