How To Use
  • To navigate between chunks, either use the Next and Previous buttons or simply click on the chunk you wish to edit. You can also use keyboard shortcut Alt+N for Next, Alt+B for Previous, and Alt+M for Mark & Next.
  • Changes are saved as soon as you navigate away from a chunk.
  • Chunks have three states: New, Seen, and Verified. If a chunk was found in translation memory, it will be inserted as Seen or Verified.
  • If a chunk is modified while in New state, it will be changed to Seen state.
  • Subscribers may click on source words to look up translations and add expressions to their personal dictionaries.
  • Style markers (e.g. <S4> and </S4>) signify that the text inside has a different format or effect. The markers can be moved around as needed, but don't change the numbers in them.Alessandro ManzoniAlessandro Manzoni , 1841 Portræt af Francesco Hayez .Alessandro Manzoni , malet af Giuseppe Molteni i 1835 .


Alessandro Francesco Tommaso Manzoni død 7. marts 1785 i Milano , født 22. maj 1873 sammesteds var en betydelig italiensk digter og forfatter , især kendt for romanen I Promessi Sposi .Opvækst , uddannelse og giftermålHan var af adelig slægt ;


gennem moderen nedstammede han fra den højt ansete Cesare Beccaria .


Sin første undervisning fik han i Lugano , men drev dog særlig sine studier i Milano , hvor han henlevede næsten hele sit liv .


Han var en stor beundrer af Giuseppe Parini oogVincenzo Monti , den sidste lærte han personlig at kende , og skønt han senere i sine litterære anskuelser blev hans modstander , vedblev han at stå i venskabsforhold til ham .1805 foretog han sammen med moderen en rejse til Paris , hvor han opholdt sig i fem år .


Han skrev her sit første originale arbejde , digtet


In morte di Carlo Imbonati 1806 og gjorde i madame de Condorcets hjem i Auteuil bekendtskab med flere af den tids berømte mænd , blandt andre Claude Fauriel , en fransk historiker og filolog .


Han traf også her Jens Baggesen , hvis , som Fauriel havde oversat , gjorde stærkt indtryk ham .1808 ægtede han i Milano Enrichetta Blondel , datter af en rig bankier i Genève .


Hun var oprindelig calvinist , men var gået over til katolicismen , og ved hendes indflydelse blev Manzoni , der havde været ivrig voltairianer , en troende katolik , uden dog nogensinde at havne i ufordragelighed og intolerance .Den første poetiske frugt af denne omvendelse blev de skønne Inni sacri :


La Resurrezione , Il norne di Maria , Il Natale , La Passione , udgivne 1815 , og den mest fuldendt smukke La Pentecoste , som udkom syv år efter .Deltagelse i den nationale bevægelseManzoni tog ivrig del i den nationale bevægelse , der førte til Italiens sammenslutning , og hilste Joachim Murats dristige forsøg med den ikke fuldførte canzone Il proclama di Rimini , hvori han hævder at Italiens forening under en konge er det eneste middel til landets frelse .


Ved budskabet om Napoleons død Sankt Helena skrev han i øjeblikkets betagelse sin berømte ode , der vakte begejstring i og uden for Italien .


Den blev oversat til tysk af og af Paul Heyse og står stadig som det skønneste af de mange digte , der behandler samme emne .Skønt Manzoni ikke direkte tog del i den litterære strid mellem klassicismen og romantikkens forkæmpere , står han dog absolut romantikkens standpunkt .


Men der findes hos ham ingen tåget , overspændt mystik , hans arbejder præges af nationale og historiske synspunkter , og hans to tragedier Il conte di Carmagnola , der foregår i 15. århundrede , og L'Adelchi , der skildrer Karl den Stores kamp med longobarderne , er baseret grundige studier og forsynet med historiske noter .


Særlig de lyriske partier er smukke , og han anvender med stor virkning korsange .


Hans forbillede var Shakespeare , og kravet om de tre enheder er ikke overholdt .


Han gør selv rede for sine grunde til at bryde med de klassiske regler i sit brev til den franske kritiker Sur L'unité de temps et de lieu dans la tragedie 1823 .Den historiske roman I Promessi Sposi fra 1827Allerede 1821 havde han begyndt sin store historiske roman I Promessi Sposi , der udkom 1827 .


Romanen behandler Milanos historie i 17. århundrede .


Flere personer og episoder er historiske , således oprøret i Milano 11. oktober 1628 og pestens hærgen af byen , en glimrende og betagende beskrivelse .


Men de to hovedpersoner , Lucia og Lorenzo , og deres fantastiske oplevelser er digterens egen opfindelse .


I sine karakterskildringer og sin historiske fremstilling overgår han næsten sit nærmeste forbillede ,Bogen vakte ved sin fremkomst stor beundring og samtidig stærk kritik .


Det var særlig sprogformen , de mange lombardiske udtryk og vendinger , kritikken gjaldt , og Manzoni , som det berettigede heri , rejste til Firenze , gennemgik med stor nøjagtighed sin bog sprogligt , og efter 13 års arbejde udgav han romanen 1840 .


I denne skikkelse kom I Promessi Sposi til at stå som norm for det italienske rigssprog .


Samtidig med anden udgave udkom La storia delta Colonna infame , en historisk , kritisk studie .Med undtagelse af korte ophold i Paris og i Firenze levede Manzoni fra 1810 et tilbagetrukket liv i Milano , beundret og agtet af alle .


Han stod i nært venskabsforhold til flere af tidens store mænd , bland andre Giuseppe Giusti 1809-1850 og Massimo d'Azeglio 1798-1866 , der ægtede en af hans døtre .


Det var til minde om Manzoni , at Giuseppe Verdi 1874 skrev sitKilderEksterne henvisningerBecause no values have been specified for the prop parameter, a legacy format has been used for the output. This format is deprecated, and in the future, a default value will be set for the prop parameter, causing the newformat to always be used.Hjemmeside for Manzonis hus og museumVærker italiensk fra ClassicItaliani.itKategori :


Romanforfattere fra Italien Kategori :


Digtere fra Italien Kategori :


Italiensksprogede forfattere Kategori :


Italienere i 1800-tallet Kategori :


Salmonsens

 

Add Expression

ReadMe: Don't use this for context-based errors!

User Dictionaries are a powerful tool, but with that power comes...you know the rest.

In particular, you should not use a User Dictionary to correct errors in the translation. If the translation failed due to an incorrect analysis, such as mistaking a verb for a noun, you should instead tell us about it.

Ideal candidates to go into a User Dictionary are terms and expressions where you always, in all contexts, for all word classes want your own alternative translation to be picked.

Please enter expressions in dictionary lookup form (uninflected) where possible. Valid exceptions are where the expression is inherently plural, such as shorts or trousers.

Post-Edit Actions