How To Use
  • To navigate between chunks, either use the Next and Previous buttons or simply click on the chunk you wish to edit. You can also use keyboard shortcut Alt+N for Next, Alt+B for Previous, and Alt+M for Mark & Next.
  • Changes are saved as soon as you navigate away from a chunk.
  • Chunks have three states: New, Seen, and Verified. If a chunk was found in translation memory, it will be inserted as Seen or Verified.
  • If a chunk is modified while in New state, it will be changed to Seen state.
  • Subscribers may click on source words to look up translations and add expressions to their personal dictionaries.
  • Style markers (e.g. <S4> and </S4>) signify that the text inside has a different format or effect. The markers can be moved around as needed, but don't change the numbers in them.Anna KomnenaAnna Komnena 1083-1153 var en byzantinsk prinsesse og historieskriver .


Anna Komnena var Alexios I's førstefødte og hun blev ved fødslen erklæret arving til tronen og kronet med diadem .


Allerede som spæd blev hun forlovet med den ni år ældre Konstantin Dukas , som Alexios havde givet medregentskab .Det var sædvane i Byzans , at man blev opdraget af sin vordende svigermor og det gjaldt også Anna .


Hun skal have opholdt sig hos Kejserinde Maria Dukas til hun var 7 år , da blev forlovelsen tilsyneladende hævet .


Det vides ikke , hvorfor forlovelsen blev ophævet .


I 1087 eller 1088 kom Johannes II , Annas bror , til verden .


Han blev døbt under en stor højtidelighed og blev i 1092 gjort til medkejser og anerkendt som arving til tronen .


Anna modtog en god uddannelse og studerede blandt andet litteratur , filosofi , historie og teologi .


Dette vidner hendes historiske værk , Alexiaden , om .


Dette værk om Annas far , Alexios I , indeholder flere bibelske citater .


Men også klassiske græske digtere som Homer , Sofokles og Euripides citeres heri .I 1097 blev Anna gift med Nikeforos Bryennios og ægteskabet skal efter kilderne at dømme have været lykkeligt .


Sammen fik de fire børn , to sønner og to døtre .I 1118 dør Alexios I efter lang tids sygdom .


Anna skulle ifølge nogle kilder i samråd med sin mor , Irene Dukas , have forsøgt at overtale faderen til at overlade tronen til Bryennios og Anna i stedet for Johannes II .


Denne plan , hvad enten den fandt sted eller ej , lykkedes ikke .


Johannes II blev kronet som kejser kort efter Alexios' død .


Han skulle ifølge Anna have sneget sig bort fra faderens dødsleje til St. Sophia for at blive kronet af patriarken .


Ifølge historikeren Niketas Choniates skulle flere medlemmer af kejserfamilien blot et år senere have sammensvoret sig mod Johannes for at Bryennios tronen .


Kuppet gik i vasken , da Bryennios ikke ville sætte sig i spidsen for sammensværgelsen .


Niketas Choniates skrev dog først omkring 1200 , altså mindst halvtreds år efter Annas død .


Anna skriver ikke noget om kuppet i sin Alexiade , og hun giver ingen steder udtryk for mistillid til Johannes' ret til tronen , men lægger derimod heller ikke skjul det noget anstrengte forhold til broderen .Efter at Anna havde intrigeret mod Johannes II , blev hun sendt i eksil et kloster .


Klostret skulle ifølge kilderne være oprettet af Annas mor , som sammen med Annas søster fulgte med hende til klostret .


Annas historiske værk Alexiaden påbegyndtes efter , at Anna havde mistet mange af de mennesker , der betød mest for hende .


Værket bestod af 15 bøger og med det ønskede hun at fortælle sandheden om historien .


Det indeholder omhyggelige beskrivelser af korstog , herunder opstillinger og slag .


Derudover er Alexiaden den eneste kilde til Patzinak-krigene .


Mest af alt er det et værk , der hædrer Alexios som en fantastisk hersker .Omkring år 1148 havde Anna skrevet Alexiaden færdig og et tidspunkt efter dette døde hun .


Hun regnes for at være den første kvindelige historiker .Foss , Grethe 1981 .


Anne Komnena :


Øst og Vest under første korstog Berlingske leksikonbibliotek , 155 .


København :


Berlingske forlag .Kategori :


Historikere fra middelalderen Kategori :


Middelalderhistorikere Kategori :


Kvindelige forfattere i det 12. århundrede Kategori :


Østromerske Kejserdømme

 

Add Expression

ReadMe: Don't use this for context-based errors!

User Dictionaries are a powerful tool, but with that power comes...you know the rest.

In particular, you should not use a User Dictionary to correct errors in the translation. If the translation failed due to an incorrect analysis, such as mistaking a verb for a noun, you should instead tell us about it.

Ideal candidates to go into a User Dictionary are terms and expressions where you always, in all contexts, for all word classes want your own alternative translation to be picked.

Please enter expressions in dictionary lookup form (uninflected) where possible. Valid exceptions are where the expression is inherently plural, such as shorts or trousers.

Post-Edit Actions