How To Use
  • To navigate between chunks, either use the Next and Previous buttons or simply click on the chunk you wish to edit. You can also use keyboard shortcut Alt+N for Next, Alt+B for Previous, and Alt+M for Mark & Next.
  • Changes are saved as soon as you navigate away from a chunk.
  • Chunks have three states: New, Seen, and Verified. If a chunk was found in translation memory, it will be inserted as Seen or Verified.
  • If a chunk is modified while in New state, it will be changed to Seen state.
  • Subscribers may click on source words to look up translations and add expressions to their personal dictionaries.
  • Style markers (e.g. <S4> and </S4>) signify that the text inside has a different format or effect. The markers can be moved around as needed, but don't change the numbers in them.BetahenfaldBetahenfald i en atomkerne Betahenfald er den type af radioaktive henfald , hvor der fra atomkerner udsendes betastråling elektroner eller positroner .


For elektronens tilfælde betegnes henfaldet beta minus β , mens udsendelse af positroner kaldes beta plus-henfald β+ .


De udsendte partiklers kinetiske energi fordeler sig kontinuert mellem 0 og den maksimale tilgængelige energi , Q , der afhænger af hvilke tilstande af moder- og datterkernerne , der indgår i henfaldet .


Q har typisk værdier omkring 1 MeV , men kan variere fra keV til nogle 10 MeV .


De mest energirige betapartikler er ultrarelativistiske , det vil sige har hastigheder tæt på lysets hastighed .β--henfaldI β henfald , omdanner den svage vekselvirkning en neutron til en proton under udsendelse af en elektron og en antielektronneutrino


{


nu }


_ {


e }


:<math>\mbox{n} \rightarrow \mbox{p}^+ + \mbox{e}^- + \bar{\nu}_{e}</math>elementarniveau sker en omdannelse af en af neutronens til en upkvark under udsendelse af en henfalder derefter til elektronen og antineutrinoen .β+-henfaldI β+ henfald


der observeres i protonrige kerner bruges energi til at omdanne en proton til en neutron , en positron og en elektronneutrino :<math>\mbox{p}^+ \rightarrow \mbox{n} + \mbox{e}^+ + \nu_{e}</math>I modsætning til beta minus-henfald kræver beta plus-henfald energi , idet neutronens masse er større en protonens .


Beta plus-henfald kan således ikke finde sted isoleret , men kræver at datterkernens bindingsenergi er højere end moderkernens .ElektronindfangningNår β+ er mulig er også elektronindfangning mulig .


Det er en proces , hvor en af atomets elektroner typisk en elektron i den inderste skal indfanges af kernen :<math>\mbox{p}^+ + \mbox{e}^- \rightarrow \mbox{n} + \nu_{e}</math>Hvis den tilgængelige energi er mindre end 2me er β+ ikke mulig og elektronindfangning er eneste henfaldsmulighed .


Man kan læse mere artiklen elektronindfangning .Neutrinoens rollePå grund af neutrinoen vil atomet og betapartiklen sædvanligvis ikke have modsatrettet rekyl .


Denne iagttagelse ledte til at postulere neutrinoens eksistens for at kunne undgå brud lovene om energibevarelse og impulsbevarelse .Eksterne linksBecause no values have been specified for the prop parameter, a legacy format has been used for the output. This format is deprecated, and in the future, a default value will be set for the prop parameter, causing the newformat to always be used.Kategori :


Radioaktivitet

 

Add Expression

ReadMe: Don't use this for context-based errors!

User Dictionaries are a powerful tool, but with that power comes...you know the rest.

In particular, you should not use a User Dictionary to correct errors in the translation. If the translation failed due to an incorrect analysis, such as mistaking a verb for a noun, you should instead tell us about it.

Ideal candidates to go into a User Dictionary are terms and expressions where you always, in all contexts, for all word classes want your own alternative translation to be picked.

Please enter expressions in dictionary lookup form (uninflected) where possible. Valid exceptions are where the expression is inherently plural, such as shorts or trousers.

Post-Edit Actions