How To Use
  • To navigate between chunks, either use the Next and Previous buttons or simply click on the chunk you wish to edit. You can also use keyboard shortcut Alt+N for Next, Alt+B for Previous, and Alt+M for Mark & Next.
  • Changes are saved as soon as you navigate away from a chunk.
  • Chunks have three states: New, Seen, and Verified. If a chunk was found in translation memory, it will be inserted as Seen or Verified.
  • If a chunk is modified while in New state, it will be changed to Seen state.
  • Subscribers may click on source words to look up translations and add expressions to their personal dictionaries.
  • Style markers (e.g. <S4> and </S4>) signify that the text inside has a different format or effect. The markers can be moved around as needed, but don't change the numbers in them.GravandGravanden latin :


Tadorna tadorna er en andefugl , der dels findes udbredt i Nordvesteuropa og dels fra middelhavsområdet og videre østover gennem Centralasien .


I Danmark er gravanden en ret almindelig ynglefugl med 2000-3000 par 2000 , men var inden den blev totalfredet i 1922 temmelig sjælden .


Den yngler især ved strandenge og placerer sin rede i f.eks. rævegrave eller hule træer .UdseendeGravanden er med sine omkring 61 cm på størrelse med en lille gås .


Fjerdragten er ens for de to køn , men hunnen er mindre end hannen og den har desuden en mindre knop ved næbroden end hannen .AdfærdGravanden graver huller til reder i brinker og skrænter , men den kan også ruge i kaninhuller og rævegrave , selvom der stadig er kaniner eller ræve tilbage .


Det siges , at gravænderne hvirvler sand i øjnene ræven , hvis den bliver for nærgående .


Gravanden bygger ikke nogen egentlig rede , men samler kun lidt mos , løv , strå og rigeligt med dun .


I juni lægger den 8-9 store , tykskallede hvide æg , som under rugningen antager en gullig tone .Kilder / HenvisningerTommy Dybbro og Henning Anthon :


Politikens store fuglebog , samtlige danske fuglearter , 1994 , side 64 .Because no values have been specified for the prop parameter, a legacy format has been used for the output. This format is deprecated, and in the future, a default value will be set for the prop parameter, causing the newformat to always be used.Kategori :


Ænder Kategori :


Danmarks fugle Kategori :


Storbritanniens fugle Kategori :


Fugle fra Eurasien

 

Add Expression

ReadMe: Don't use this for context-based errors!

User Dictionaries are a powerful tool, but with that power comes...you know the rest.

In particular, you should not use a User Dictionary to correct errors in the translation. If the translation failed due to an incorrect analysis, such as mistaking a verb for a noun, you should instead tell us about it.

Ideal candidates to go into a User Dictionary are terms and expressions where you always, in all contexts, for all word classes want your own alternative translation to be picked.

Please enter expressions in dictionary lookup form (uninflected) where possible. Valid exceptions are where the expression is inherently plural, such as shorts or trousers.

Post-Edit Actions