How To Use
  • To navigate between chunks, either use the Next and Previous buttons or simply click on the chunk you wish to edit. You can also use keyboard shortcut Alt+N for Next, Alt+B for Previous, and Alt+M for Mark & Next.
  • Changes are saved as soon as you navigate away from a chunk.
  • Chunks have three states: New, Seen, and Verified. If a chunk was found in translation memory, it will be inserted as Seen or Verified.
  • If a chunk is modified while in New state, it will be changed to Seen state.
  • Subscribers may click on source words to look up translations and add expressions to their personal dictionaries.
  • Style markers (e.g. <S4> and </S4>) signify that the text inside has a different format or effect. The markers can be moved around as needed, but don't change the numbers in them.Andreas KarlstadtAndreas Bodenstein von Karlstadt


Portræt fra 1541/42Andreas Karlstadt egl. Andreas Rudolph Bodenstein von Karlstadt , 1486- 1541 var tysk , kristen teolog under Reformationen .


Han blev født i byen Karlstadt i Franken .UddannelseKarlstadt fik sin doktorgrad i teologi i 1510 ved universitet i .


Karlstadt var tidligere blevet uddannet i Erfurt og Köln .


I 1510 blev han også leder af teologistudiet ved universitetet i Wittenberg og i 1511 leder af universitetet .


I 1512 gav han doktorgraden .


Fra 1515 til 1516 studerede han i Rom , hvor han fik en dobbeltgrad i kanonisk og civil ret ved Sapienza-universitetetReformationenIndtil 1515 gik Karlstadt ind for en modificeret form for skolastik .


Han var verdslig og havde ingen officielle forbindelser til nogen munkeordener .


Hans tro blev udfordret , mens han var i Rom , hvor han oplevede en vidtspredt korruption inden for den romersk-katolske kirke .I 1519 udfordrede Karlstadt til en diskussion i Leipzig , som også Luther deltog i .I 1520 udstedte Pave Leo 10 .


en bulle , som truede Luther og Karlstadt med ekskommunikation , og som fordømte adskillige af deres sysnpunkter .


Begge reformatorer fastholdt deres synspunkter , og de blev ekskommunikeret i en bulle i 1521 .Efter


Rigsdagen i Worms i 1521 , og mens Luther gemte sig slottet i , arbejdede Karlstadt for reformer i Wittenberg .


Juledag 1521 udførte han den første reformerte altergang .


Han løftede ikke nadverens bestanddele op , han havde almindeligt tøj og havde fjernet alle henvisninger til offer fra den traditionelle messe .


Han råbte indstiftelsesordene tysk i stedet for latin , afviste at skriftemål var en forudsætning for altergang , og han lod altergængerne selv tage brød og vin .I begyndelsen af 1522 forordnede byrådet i Wittenberg , at alle billeder skulle fjernes fra kirkerne og stadfæstede således de ændringer , som Karlstadt havde introduceret juledag .


I januar 1521 giftede Karlstadt sig med Anna von Mochau , en 15-årig datter af en fattig adelsmand .


Den 20. januar beordrede kejsermagten og paven Frederik den Vise til at ophæve ændringerne .


Frederik lod det meste af messen vende tilbage til sin katolske form , men i et brev til byrådet gjorde han opmærksom sin personlige sympati for Karlstadt .Forhold til LutherLuther vendte tilbage fra Wartburg i begyndelsen af marts , hvor han holdt otte prædikener , hvori han understregede de teologiske lighedspunkter med Karlstadt , men hvor han også manede til forsigtighed .


Dette var et vigtigt vendepunkt for Karlstadt og Luther .


Karlstadt gentog nogle af sine moderat mystiske opfattelser , vedblev at i bondetøj , bad om at blive kaldt Broder Andreas og blev desillusioneret over det akademiske liv .


Faktisk gav han afkald sine tre doktorgrader .I 1523 blev Karlstadt inviteret til at være præst i kirken i Orlamünde , og han accepterede med det samme .


Her indførte han alle sine radikale reformer , og Orlamünde blev et mønster den kongregationalistiske reformation .


Kirkemusik og kunst blev afskaffet , man prædikede gejstligt ægteskab , og barnedåb blev afvist .


Måske vigtigst af alt benægtede Karlstadt , at Kristus skulle være fysisk tilstede under nadveren , selvom han var åndeligt tilstede .Fra foråret 1524 bekæmpede Luther Karlstadt og fratog ham retten til at udgive bøger og prædike uden Luthers bemyndigelse .


I juni trak Karlstadt sig fra universitetet .


I juli udgav Luther et brev til fyrsterne i Sachsen , hvori han hævdede , at Thomas Müntzer og Karlstadt var enige med hinanden , og at de begge var farlige og sekteriske med revolutionære tilbøjeligheder .Den 22. august 1524 prædikede Luther i Jena .


Karlstadt skjulte sig i mængden under prædikenen , og han bad om at komme til at tale med Luther .


Det førte til konfrontation under en samtale i en kro .


Der var adskillige misforståelser mellem de to .


For eksempel sagde Luther , at han var overbevist om , at Karlstadt var revolutionær , på trods af at Karlstadt hele tiden havde afvist vold i religionens navn og afvist Thomas Müntzers invitation om at slutte sig til De Udvalgtes Liga .


Karlstadts svar blev udgivet i 1524 i Wittenberg og findes stadig .


Her kan man læse , at Karlstadt fortsat afviste den vold , der førte til den tyske bondekrig .


Luther påstod også , at Karlstadt ikke havde været bemyndiget til at prædike i Wittenbergs bykirke , mens Luther opholdt sig slottet i Wartburg .


I september 1524 blev Karlstadt eksileret fra Sachsen af Frederik den ViseBondekrigenDa bondekrigen brød ud , følte Karlstadt sig truet og bad Luther om hjælp .


Karlstadt boede i al hemmelighed hos Luther i to måneder .


Karlstadt var imidertid nødt til at underskrive en pseudotilbagekaldelse med forord af Luther .


I marts 1526 blev Luthers kone gudmor til et af Karlstadts børn , men fortalte han hende , at et tidligere barn havde fået lov at uden at være blevet døbt .


Karlstadt havde ikke lov til at prædike eller udgive , og han forsørgede sin familie ved at arbejde i et værtshus i nærheden af Wittenberg indtil 1529 , hvor han trak sin pseudotilbagekaldelse tilbage .Ikonoklasme og synet Jomfru MariaNogle af de protestantiske reformatorer , især Andreas Karlstadt , og Jean Calvin opfordrede til fjernelse af religiøse billeder ved at henvise til De 10 buds forbud mod afgudsdyrkelse og fremstillingen af billeder af Gud .


Det resulterede i , at statuer og billeder blev ødelagt i spontante , enkeltstående angreb såvel som under uautoriserede ikonoklastiske optøjer .Karlstadt var den drivende kraft under den tids Bildersturm .


I 1522 overbeviste han byrådet i Wittenberg om at godkende fjernelsen af alle billeder .


Martin Luther tog afstand fra disse handlinger .


I marts 1522 talte Karlstadt om Maria-billeder og ønskede , at alle Maria-billeder , der blev tilbedt , blev fjernet .


Han sigtede især til de Maria-billeder , der blev besøgt under pilgrimsvandringer .Dette var mere end blot lokale tyske hændelser .


Betydelige ikonoklastiske optøjer fandt sted i Zürich 1523 , København 1530 , Münster 1534 , Geneve 1535 , Augsburg 1537 og Skotland 1559 .


De Sytten Provinser det nuv .


Nederlandene , Belgien og dele af Nordfrankrig blev ramt af en massiv bølge af ikonoklasme i sommeren 1566 .


Dette blev kaldt Beeldenstorm og var starten oprøret imod de spanske tropper og den katolske kirke .Død og arven efter KarlstadtEfter at være flygtet fra Sachsen var Karlstadt præst i Schweiz i Altstätten og Zürich .


I 1534 tog han til Basel og blev præst i universitetskirken , professor i hebræisk og leder af universitetet .


Han blev i Basel til sin død af pest i 1541 .I sit liv udgav Karlstadt omkring 90 skrifter i ca. 213 udgaver .


I årene 1518-1525 blev 125 udgaver af hans værker udgivet i Tyskland , hviket var mere end nogen anden forfatter med undtagelse af Luther .


Karlstadt foregreb mange af anabaptisternes synspunkter .


Hans bøger blev udgivet i samarbejde med De Schweiziske Brødre i Zürich , især .


Karlstadts indflydelse protestantismen i almindelighed omfattede bl.a. fjernelsen af de apokryfe skrifter fra den protestantiske bibel , ophævelsen af tvunget cølibat han giftede sig tre år før Luther og udgav adskillige skrifter om emnet , både latin og tysk .


Med hensyn til billeder og liturgi påvirkede han Zwingli og anabaptisterne direkte og indirekte baptisterne og de presbyterianske protestanter .Because no values have been specified for the prop parameter, a legacy format has been used for the output. This format is deprecated, and in the future, a default value will be set for the prop parameter, causing the newformat to always be used.Kategori :


Reformatorer Kategori :


Teologer fra Tyskland

 

Add Expression

ReadMe: Don't use this for context-based errors!

User Dictionaries are a powerful tool, but with that power comes...you know the rest.

In particular, you should not use a User Dictionary to correct errors in the translation. If the translation failed due to an incorrect analysis, such as mistaking a verb for a noun, you should instead tell us about it.

Ideal candidates to go into a User Dictionary are terms and expressions where you always, in all contexts, for all word classes want your own alternative translation to be picked.

Please enter expressions in dictionary lookup form (uninflected) where possible. Valid exceptions are where the expression is inherently plural, such as shorts or trousers.

Post-Edit Actions